• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

          * THỨ HAI (01/3)

         - 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn GD tỉnh, các phòng thuộc Sở cùng dự.

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí UVBCH và Bí thư các Chi bộ cùng dự.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Lãnh đạo Ban coi thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021. Điểm tại trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

            * THỨ BA (02/3)

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp chuẩn bị nội dung cho buổi gặp gỡ, đối thoại của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp toàn thể Ban coi thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng dự. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung.

          - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp dự kiến người giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT, Trưởng phòng TCCB cùng dự. Phòng TCCB phối hợp với Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung.

         - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả công chức và người lao động của cơ quan Sở GD&ĐT cùng dự.

         - 15 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị lãnh đạo mở rộng thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ quan; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở cùng dự (thay thư mời). Phòng TCCB phối hợp với Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung.

 

         * THỨ TƯ (03/3)

- 5 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ giao nhận quân năm 2021. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ Khai mạc Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021. Điểm tại trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung và Thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) họp Ban Tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 50/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời các đơn vị có liên quan.

         - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)  làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ NĂM (04/3)

         - 7 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc kỳ sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo Quyết định số 60/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2021 và các đồng chí trong Ban kiểm tra sát hạch theo Quyết định số 69/QĐ-HĐXTVC ngày 05/02/2021 cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 của NXB ĐHSPHCM. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Phòng GDTrH-GDTX lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Lãnh đạo Ban chấm thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021. Điểm tại Phòng làm việc của Phó Giám đốc. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ GDTH-GDMN. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Chi bộ QLCL-CSVC. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 

         * THỨ SÁU (05/3)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 và tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Mời Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường DTKT cùng dự. Phòng GDTH-GDMN phối hợp với Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Phòng GDTrH-GDTX lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Ban Chỉ đạo 138, 389, 896 và Ban An toàn giao thông tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang. 

         - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 của NXBGDVN. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLCL – CSVC họp toàn thể Ban chấm thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021 và trực lãnh đạo Ban chấm thi đến hết ngày 06/3/2021. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo quyết định cùng dự. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết