• :
  • :
Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021 (23/07/2021) Mới

* THỨ BẢY (24/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy.

- Giám đốc trực chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

 

* CHỦ NHẬT (25/7)

- Giám đốc trực chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

 

* THỨ HAI (26/7)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ BA (27/7)

- 8 giờ, Giám đốc họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

          - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Hội đồng xét tốt nghiệp THPT năm 2021. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Các thành viên thao Quyết định cùng dự.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

 

         * THỨ TƯ (28/7)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại nhà.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn HIền) làm việc tại cơ quan.

 

          * THỨ NĂM (29/7)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại nhà.

         - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

           * THỨ SÁU (30/7)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

Thống kê
Hôm nay : 985
Năm 2021 : 382.163
Năm trước : 1.973.647
Tổng số : 770.537