• :
  • :
  • :
  • :
CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/5/2021 đến ngày 23/5/2021 (14/05/2021)

* CHỦ NHẬT (16/5)

          - 6 giờ, Giám đốc dự tham quan trực tuyến Diễn tập Tổ chức phong tỏa, cách ly khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. 

 

         * THỨ HAI (17/5)

          - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban với Công đoàn GD tỉnh và các phòng thuộc Sở. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh và Trưởng các phòng thuộc Sở cùng dự và chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

         * THỨ BA (18/5)

         - 6 giờ 30, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè - 2021. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

         - 7 giờ 30 phút. Giám đốc kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch bệnh một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chánh Văn phòng và đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX cùng đi

         - 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng GDTrH-GDTX; lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh cùng dự. Trung tâm GDTX tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo.

         - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ TƯ (19/5)

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Tổ khảo sát, rà soát nhu cầu CSVC, trang thiết bị đáp ứng chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Các đồng chí theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL – CSVC mời các cá nhân sở ngành có liên quan.

         - Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT..

         - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ NĂM (20/5)

          - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường MG Trường Long Tây, huyện Châu Thành A. Các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

          - 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự công bố quyết định điều động công chức. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo và chuyên viên: Văn phòng, Phòng QLCL – CSVC cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

         - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ SÁU (21/5)

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MN Hướng Dương, TP. Ngã Bảy. Các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

         - 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MG Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

         - Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

         * CHỦ NHẬT (23/5)

            - Giám đốc và các Phó Giám đốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thống kê
Hôm nay : 2.044
Năm 2021 : 226.254
Năm trước : 1.973.647
Tổng số : 614.628