• :
  • :
  • :
  • :
KẾ TỤC TRUNG THÀNH SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Văn bản mới
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 3) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 (28/06/2022)

* THỨ HAI (27/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài trường THCS Trương Tấn Lập huyện Long Mỹ. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc họp thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 7. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Thẩm tra Tờ trình của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Kim Ngọc cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài trường THCS Thuận Hưng huyện Long Mỹ. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) ủy quyền Lãnh đạo Phòng QLCL-CSVC dự tập huấn trực tuyến "Nâng cao kỹ năng giảng dạy trực tuyến cho giáo viên phổ thông." Điểm tại họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông.

 

* THỨ BA (28/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ khai mạc Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, đường Lê Quý Đôn, phường 3, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) đi công tác tại Hà Nội.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 7. Điểm tại phòng làm việc Phòng GDTrH-GDTX (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự diễn đàn “Phụ nữ Hậu Giang thời kỳ công nghệ số”. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (điều chỉnh lần 3).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp bàn công tác chuẩn bị Hội nghị phát động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2022. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, đường Lê Quý Đôn, phường 3, thành phố Vị Thanh.

 

* THỨ TƯ (29/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Trưởng phòng QLCL-CSVC, Chánh Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX cùng dự. Phòng QLCL – CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời các thành phần có liên quan

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp giao ban cấp tiểu học. Điểm tại phòng trực tuyến, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội thảo đánh giá kết quả hoàn thành chương trình ETEP. Điểm tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đồng chí Đồng Minh Long cùng dự (đến hết ngày 30/6).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền Lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự tập huấn trực tuyến sách giáo khoa lớp 10. Điểm tại phòng làm việc Phòng GDTrH-GDTX (đến hết ngày 01/7).

- 9 giờ, Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Chánh Văn phòng dự họp công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm 2022. Điểm tại Hội trường Cục thống kê tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Giám đốc cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh. Mời Trưởng phòng QLCL – CSVC, Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã thành phố; Hiệu trưởng các Trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn cùng dự. Phòng QLCL – CSVC thông tin cho các điểm thi chuẩn bị báo cáo và thư mời lãnh đạo địa phương.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

* THỨ NĂM (30/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp toàn thể Ban coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp tục cùng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại một điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh. Mời Trưởng phòng QLCL – CSVC, Thường trực UBND huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã thành phố; Hiệu trưởng các Trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn cùng dự. Phòng QLCL – CSVC thông tin cho các điểm thi chuẩn bị báo cáo và thư mời lãnh đạo địa phương.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực (giai đoạn 2012-2022). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (điều chỉnh lần 2).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội nghị triển khai công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 9 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho đại diện lãnh đạo phòng QLCL-CSVC họp Tiểu ban Tổ chức Tuần lễ chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (điều chỉnh lần 2).

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp tổng kết Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Trưởng phòng QLCL - CSVC, Chánh Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị thư mời các thành phần có liên quan

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị thi TN THPT trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Đại diện phòng QLCL-CSVC cùng đi (điều chỉnh lần 3).

 

* THỨ SÁU (01/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Đông Phú, huyện Châu Thành. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học các lớp đào tạo hình thức vừa làm vừa học, khóa 2019-2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Phú Hữu, huyện Châu Thành. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) tiếp đoàn công tác của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Trưởng phòng QLCL – CSVC, Chánh Thanh tra, đại diện lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX cùng dự. Phòng QLCL - CSVC phối hợp với Thanh tra chuẩn bị nội dung (điều chỉnh lần 2).

Thăm dò tình hình học trực tuyến của học sinh
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 30.721
Hôm qua : 29.852
Tháng 06 : 107.010
Tháng trước : 38.941
Quý 2 : 214.295
Năm 2022 : 331.860
Năm trước : 1.587.717,72
Tổng số : 1.368.955