Hôm nay thứ 4. Ngày 02/12/2015

Trường TH Phú Hữu 4 đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên tiểu học, công chức năm học 2011 – 2012.
Tham gia đánh giá có đồng chí Nguyễn Thi Phượng Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường chủ trì hội nghị đánh giá cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên và cán bộ giáo viên toàn trường về tham gia đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Thi Phượng thông qua hướng dẫn số 37 về việc “hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức viên chức năm 2011 – 2012” của PGD. Đồng chí nêu mục đích, yêu cầu, ý nghĩa khi đánh giá.

-         Hướng dẫn mẫu đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp của GVTH, căn cứ QĐ số 14/2007 của BGD và ĐT ngày 4/5/2007.

-         Hướng dẫn mẫu đánh giá công chức cho những công chức không trực tiếp giảng dạy.

Đồng chí Thanh triển khai đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo thông tư số 14/2011.

              

Qua một ngày làm việc CB-GV-CNV tự đánh giá, tổ khối đánh giá Hiệu trưởng tổng hợp đánh giá được công khai trước hội đồng qua đánh giá cuối cùng của hiệu trưởng, tập thể thống nhất theo kết quả đánh giá, công bằng, khách quan, đầy đủ và chính xác của thủ trưởng đơn vị. Kết quả đánh giá sẽ được công khai bằng văn bản ở bảng nêm yết công khai tại trường và nộp về PGD.

Ngày 27/04/2012 - 15:20:07
Tác giả: Trường TH Phú Hữu 4 -*-

[1] 2 3 ... 1329 >>

Thông báo