Hôm nay thứ 3. Ngày 31/03/2015

LIÊN KẾT SITE


PHỔ BIẾN CÔNG VĂN

STT TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH
1 Số: 02;03/2015/TT-BGDĐT
2 Số: 07/TB-TTr
3 Số: 112 /SGDĐT-VP
4 Số 5555-BGD
5 Công văn 986/SGD ĐT - KTKĐCLGD
6 Số: 633/SGDĐT-GDTrH
7 Số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
8 Thông tư 09 sửa đổi quy chế thi TN THPT năm 2014
9 KẾ HOẠCH THI HKII NĂM 2013-2014
10 GÓP Ý PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP
11 Thông báo những đổi mới thi TN năm 2014
12 KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
13 1268/SGDĐT-CNTT-QLTBTV
14 Thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường
15 Công văn Số: 798/SGDĐT-GDTrH
16 Công văn thi liên môn các cấp
17 Công văn 2642
18 Công văn Số: 1319/SGDĐT-GDTrH
19 TT 58/2011/TT-BGDĐT
20 Văn bản về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012 (17/08/2011)
21 Văn bản về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn học GDQP-AN năm học 2011-2012
22 Điều lệ trường phổ thông

THÔNG BÁO MỚI

File nhập điểm lớp 12a1,10a5 giữa hk2 có bổ sung học sinh (2015-03-20 20:22:50)
File nhập điểm lớp 12a1,10a5 giữa hk2 có bổ sung học sinh
PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA GIỮA HKII (2015-03-12 09:38:26)
CẤP THPT; LỊCH THI KHỐI 9&12
KẾT QUẢ THI" HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN SÁNG TẠO " (2015-03-02 14:49:22)
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG (2015-01-23 08:13:14)
CẤP TRƯỜNG. NĂM HỌC 2014- 2015
KẾT QUẢ THI IOE (2015-01-22 09:50:07)
CẤP TRƯỜNG. NĂM HỌC : 2014-2015
KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG CẤP THPT (2015-01-17 15:47:21)
NĂM HỌC 2014-2015
MẪU BIÊN BẢN ĐHPH HS LẦN 2 (2015-01-16 08:18:33)
NGÀY 18.01.2015
DANH SÁCH HSG, HSTT HKI CẤP THPT (2015-01-03 10:25:30)
NĂM HỌC 2014-2015
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI THI SÁNG TẠO KHKT CẤP TỈNH (2015-01-02 09:26:25)
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG CẤP TRƯỜNG CẤP THPT (2014-12-24 14:25:21)
NĂM HỌC 2014-2015

DS TRANG RIÊNG
  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

THỐNG KÊ

Lượt truy cập : 341704

IP : 54.211.34.105

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo