Hôm nay thứ 5. Ngày 23/10/2014

LIÊN KẾT SITE


PHỔ BIẾN CÔNG VĂN

STT TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH
1 Số: 633/SGDĐT-GDTrH
2 Thông tư 09 sửa đổi quy chế thi TN THPT năm 2014
3 KẾ HOẠCH THI HKII NĂM 2013-2014
4 GÓP Ý PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP
5 Thông báo những đổi mới thi TN năm 2014
6 KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
7 1268/SGDĐT-CNTT-QLTBTV
8 Thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường
9 Công văn Số: 798/SGDĐT-GDTrH
10 Công văn thi liên môn các cấp
11 Công văn 2642
12 Công văn Số: 1319/SGDĐT-GDTrH
13 TT 58/2011/TT-BGDĐT
14 Văn bản về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012 (17/08/2011)
15 Văn bản về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn học GDQP-AN năm học 2011-2012
16 Điều lệ trường phổ thông

THÔNG BÁO MỚI

MIỄN THI MÔN NGOẠI NGỮ (2014-10-20 15:50:01)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA
THÔNG BÁO (2014-09-12 12:21:29)
Về việc tổ chức dạy HĐNNLL CẤP THPT
MỐC THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 (2014-09-10 14:45:54)
MỐC TG
QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN THI TN NĂM 2015 (2014-09-10 14:11:43)
PHƯƠNG ÁN THI TN NĂM 2015
THÔNG KÊ HỌC SINH ĐẦU NĂM (2014-08-16 16:57:41)
FILE TK
THÔNG BÁO (2014-07-15 10:42:55)
HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI. NH: 2014-2015
THÔNG BÁO NHẬP HỌC (2014-07-15 10:39:56)
THÔNG BÁO NHẬP HỌC NĂM HỌC 2014-2015
BÁO CÁO HỌC SINH LƯU BAN TRÊN 2 NĂM (2014-07-07 17:12:51)
GỬI LẠI ( CÓ FILE MẪU )
COI, XÉT TUYỂN SINH, CHẤM TUYỂN SINH 10 (2014-07-07 09:22:31)
QUYẾT ĐỊNH SỞ GIÁO DỤC VỀ COI, XÉT TUYỂN SINH, CHẤM TUYỂN SINH 10 NĂM 2014
[khẩn] Thông báo họp hội đồng sư phạm ngày 25/06/2014 (2014-06-19 16:43:34)
[khẩn] Thông báo họp hội đồng sư phạm

DS TRANG RIÊNG
  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

THỐNG KÊ

Lượt truy cập : 290967

IP : 54.225.57.156

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo