Hôm nay thứ 3. Ngày 27/01/2015

LIÊN KẾT SITE


PHỔ BIẾN CÔNG VĂN

STT TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH
1 Số 5555-BGD
2 Số: 633/SGDĐT-GDTrH
3 Số: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
4 Thông tư 09 sửa đổi quy chế thi TN THPT năm 2014
5 KẾ HOẠCH THI HKII NĂM 2013-2014
6 GÓP Ý PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP
7 Thông báo những đổi mới thi TN năm 2014
8 KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
9 1268/SGDĐT-CNTT-QLTBTV
10 Thi ý tưởng sáng tạo KHKT cấp trường
11 Công văn Số: 798/SGDĐT-GDTrH
12 Công văn thi liên môn các cấp
13 Công văn 2642
14 Công văn Số: 1319/SGDĐT-GDTrH
15 TT 58/2011/TT-BGDĐT
16 Văn bản về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012 (17/08/2011)
17 Văn bản về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn học GDQP-AN năm học 2011-2012
18 Điều lệ trường phổ thông

THÔNG BÁO MỚI

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG (2015-01-23 08:13:14)
CẤP TRƯỜNG. NĂM HỌC 2014- 2015
KẾT QUẢ THI IOE (2015-01-22 09:50:07)
CẤP TRƯỜNG. NĂM HỌC : 2014-2015
KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG CẤP THPT (2015-01-17 15:47:21)
NĂM HỌC 2014-2015
MẪU BIÊN BẢN ĐHPH HS LẦN 2 (2015-01-16 08:18:33)
NGÀY 18.01.2015
DANH SÁCH HSG, HSTT HKI CẤP THPT (2015-01-03 10:25:30)
NĂM HỌC 2014-2015
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH ĐỀ TÀI THI SÁNG TẠO KHKT CẤP TỈNH (2015-01-02 09:26:25)
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HSG CẤP TRƯỜNG CẤP THPT (2014-12-24 14:25:21)
NĂM HỌC 2014-2015
KẾ THI THI HSG CẤP TRƯỜNG (2014-12-03 08:28:27)
NĂM HỌC 2014-2015
Ảnh giáo viên phục vụ cho tập huấn (2014-11-12 20:59:04)
Ảnh giáo viên phục vụ cho tập huấn
File nhập điểm lớp 12 giữa hk1 (có thay đổi danh sách) (2014-10-25 08:31:57)
File nhập điểm lớp 12 giữa hk1 (có thay đổi danh sách)

DS TRANG RIÊNG
  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở

  Tiểu học & THCS

  Trung học PT

THỐNG KÊ

Lượt truy cập : 326778

IP : 54.89.53.55

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Thông báo