Hôm nay Chủ nhật. Ngày 29/11/2015

Lượt truy cập : 712243

IP : 54.147.22.182

Trình duyệt : Trình duyệt khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập : 712244

IP : 54.147.22.182

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Tổng quan

 Huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Hậu Giang; Bắc giáp huyện Châu Thànhhuyện Châu Thành A; Nam giáp huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng; Tây giáp huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ; Đông giáp thị xã Ngã Bảytỉnh Sóc Trăng. Về hành chính, huyện bao gồm thị trấn Cây Dương, thị trấn Kinh Cùng và 12 xã là: Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Phước Hưng để thành lập thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp có 48.555 ha, 210.089 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc (03 thị trấn và 12 xã), gồm các xã: Phương Bình, Phương Phú, Bình Thành, Tân Long, Tân Bình, Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa An, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, thị trấn Cây Dương, thị trấn Kinh Cùng và thị trấn Búng Tàu.

Đến Phụng Hiệp, du khách có thể tham quan khu di tích lịch sử văn hóa là Khu uỷ ban liên hiệp đình chiến Nam bộ năm 1954 (thị trấn Phụng Hiệp) và khu căn cứ Tỉnh uỷ Cần Thơ (Phương Bình,) cùng với khu du lịch sinh thái Lung Ngọc Hoàng, Lâm trường Mùa Xuân….

Lịch sử

Quận Phụng hiệp được thành lập năm 1917, thuộc tỉnh Cần Thơ, gồm 2 tổng: Định Hoà với 8 làng và Định Phước với 6 làng, quận lỵ đặt tại làng Phụng Hiệp. Ngày 31-12-1943, địa giới hành chính quận có sự thay đổi, tổng Định Hoà còn 5 làng, tổng Định Phước còn 3 làng. Sau năm 1956, quận thuộc tỉnh Phong Dinh, gồm 2 tổng: Định Hoà với 4 xã và Định Phước với 4 xã.

Sau 30-04-1975, Phụng Hiệp là huyện của tỉnh Hậu Giang. Ngày 16-09-1989, quận được xác định các đơn vị hành chính trực thuộc gồm thị trấn Phụng Hiệp và 14 xã: Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Long Thạnh, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Bình, Hoà An, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú, Hưng Điền, Tân Phước Hưng.

Ngày 07-12-1990, giải thể 3 xã Tân Long, Bình Thành, Hưng Điền. Ngày 26-12-1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Cần Thơ. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Cần Thơ.

Ngày 24-08-1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 80/1999/NĐ-CP, về việc thành lập xã thuộc các huyện Thốt Nốt và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Long thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 2.172 ha diện tích tự nhiên và 15.799 nhân khẩu của xã Long Thạnh.

Ngày 04-08-2000, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 28/2000/NĐ-CP, về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập thị trấn Cây Dương thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 1.512 ha diện tích tự nhiên và 7.981 nhân khẩu của xã Hiệp Hưng, thành lập thị trấn Kinh Cùng thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 1.300 ha diện tích tự nhiên và 10.288 nhân khẩu của xã Hoà An.

Ngày 19-04-2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 47/2002/NĐ-CP, về việc thành lập xã thuộc các huyện Ô Môn, Phụng Hiệp và Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Bình Thành thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 2.392,97 ha diện tích tự nhiên và 9.497 nhân khẩu của xã Tân Bình.

Ngày 12-05-2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 48/2003/NĐ-CP, về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Theo đó, thành lập xã Tân Thành thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở 1.481,1 ha diện tích tự nhiên và 6.924 nhân khẩu của xã Đại Thành.

Ngày 26-11-2003, Quốc Hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11, về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Huyện Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang. Cuối năm 2004, huyện Phụng Hiệp có 3 thị trấn: Phụng Hiệp, Cây Dương, Kinh Cùng và 14 xã: Đại Thành, Phụng Hiệp, Tân Long, Tân Thành, Bình Thành, Long Thạnh, Thạnh Hoà, Tân Bình, Hoà An, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Phương Bình, Phương Phú,  Tân Phước Hưng.

Ngày 26-07-2005, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP, thành lập thị xã Tân Hiệp trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phụng Hiệp, xã Đại Thành, xã Tân Thành, 1.932,76 ha diện tích tự nhiên và 11.482 nhân khẩu của xã Phụng Hiệp, 220 ha diện tích tự nhiên và 1.170 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng thuộc huyện Phụng Hiệp. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phụng Hiệp còn lại 48.481,05 ha diện tích tự nhiên và 205.460 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã Phụng Hiệp, Tân Phước Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà Mỹ, Hiệp Hưng, Thạnh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Thạnh và các thị trấn Cây Dương, Kinh Cùng.

Ngày 13-08-2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành và thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp trên cơ sở điều chỉnh 1.518,5 ha diện tích tự nhiên và 7.413 nhân khẩu của xã Tân Phước Hưng. Tổng số ấp trực thuộc có 05 ấp: Tân Phú A1, Tân Phú A2, Tân Thành, Hòa Hưng, Tân Hưng. Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Búng Tàu đặt tại ấp Tân Phú A2 (trụ sở xã Tân Phước Hưng hiện tại). Hiện đề án đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Kinh tế

 Liên tục nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tăng 10%/năm. Từ nền kinh tế thuần nông, do chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, đến nay đã hình thành rõ rệt 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần tích cực vào giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao mức sống người dân. Giai đoạn 2000 - 2005, tốc độ phát triển của huyện khá nổi bật. Giá trị sản xuất tăng gấp 2 lần giai đoạn trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh từ khu vực I sang khu vực II, III. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng nhanh, bình quân hàng năm tăng 28,43% (tăng 3,5 lần năm 2000); dịch vụ, thương mại cũng tăng 1,96 lần so với năm 2000.

Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,17%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5,52 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng sản xuất nông nghiệp đạt 983 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 760,525 tỷ đồng, (tăng 0,5% so với năm 2005); thương mại, dịch vụ đạt 436,5 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2005) và vượt 68% chỉ tiêu tỉnh giao, thu ngân sách trên địa bàn đạt 14,1 tỷ đồng...

Nông nghiệp vẫn là thế mạnh của huyện, những năm qua, ngành nông nghiệp huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, trên cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất hợp lý, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và sinh thái của từng vùng. Nếu như năm 1985, phần lớn diện tích đất nông nghiệp chỉ độc canh cây lúa, nhiều diện tích phải bỏ hoang do trũng thấp, nhiễm phèn, thì đến năm 2007, nông dân đã khai thác và canh tác trên toàn bộ diện tích với gần 40.000 ha. Nhiều vùng chuyên canh lúa, mía, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các loại cây đặc sản, như: bưởi năm roi, quýt đường, sầu riêng, măng cụt, xoài cát Hoà Lộc…đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao mức sống người dân, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo.

Ngoài lúa và cây ăn trái, huyện Phụng Hiệp còn chú trọng phát triển cây mía, là vùng nguyên liệu mía của tỉnh Hậu Giang. Niên vụ mía năm 2009, huyện Phụng Hiệp trồng hơn 8.500 ha mía, trong đó diện tích do Công ty Mía đường Cần Thơ (Casuco) và Công ty Mía đường - cồn Long Mỹ Phát bao tiêu hơn 5.000 ha. Giá mía hiện nay do hai công ty này mua ở mức từ 680 - 720 đồng/kg. Như vậy còn gần 3.500 héc ta mía bán ra bên ngoài và nhiều nông dân đang “neo” lại để chờ giá lên.

Bên cạnh thế mạnh cây lúa và cây mía truyền thống, huyện Phụng Hiệp còn tận dụng lợi thế tự nhiên để đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. Phong trào chăn nuôi thủy sản ở huyện Phụng Hiệp nở rộ trong vài năm gần đây. Bước đầu chăn nuôi theo hình thức bán công nghiệp, chủ yếu trong ao, vèo, lồng... ven các tuyến kênh, rạch. Mỗi khi mùa nước về, thay vì sản xuất lúa vụ 3 kém hiệu quả, người dân chuyển sang nuôi cá dưới ruộng. Tuy nhiên, do quy mô các mô hình sản xuất nhỏ, chỉ góp phần cải thiện cuộc sống cho nhiều hộ dân nông thôn, chứ chưa thể khai thác hết tiềm năng, thế mạnh nuôi trồng thủy sản tại địa phương. Dựa vào lợi thế tự nhiên của 2 xã Hiệp Hưng và Tân Phước Hưng có các tuyến kênh lớn như: kênh Quản lộ Phụng Hiệp, Lái Hiếu, Cây Dương..., huyện Phụng Hiệp đã quy hoạch thành công vùng nuôi thủy sản có giá trị thương phẩm của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Xã hội

Do kinh tế phát triển nên huyện đã có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho trường học, trạm y tế, giao thông, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường… làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Hệ thống giao thông nông thôn đường bộ, về cơ bản, đã hoàn chỉnh. Trước đây, phương tiện giao thông nông thôn chủ yếu là ghe, tàu, thì đến nay, xe 2 bánh dễ dàng đi lại trong cả hai mùa mưa nắng, trên tất cả các tuyến đường nông thôn; xe ôtô con từ trung tâm huyện đến được tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn.

Về y tế, do đất rộng, người đông nên công tác khám chữa bệnh cho nhân dân của Phụng Hiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, địa phương đã có nhiều nỗ lực phát triển mạng lưới y tế cơ sở và làm tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhiều năm liền không có dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Hàng năm, huyện Phụng Hiệp có trên 200.000 lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn. Y tế huyện đã khám và chữa bệnh khoảng 5.000 lượt người nghèo/năm. Từ đầu năm 2009, ngành y tế huyện đã triển khai chương trình sức khỏe cho mọi nhà đến tận 14/14 trạm y tế. Huyện cũng đã kiểm tra, kiểm soát 111 cơ sở hành nghề y dược tư nhân (34 đại lý, 12 phòng khám tư, 7 phòng nha, 58 tổ y tế) để đảm bảo sức khỏe người dân. Ngay đầu năm 2009, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã đăng ký mới về tổ y tế. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, Ủy ban Nhân dân huyện đã cho phép bệnh viện đa khoa huyện xây thêm 10 phòng để nới rộng chỗ nằm bệnh nhân lưu trú, trong thời gian chờ bệnh viện mới (150 giường, tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2015). Phòng Y tế huyện Phụng Hiệp cũng đang đề nghị chính quyền địa phương xây dựng thêm phòng cho Trạm Y tế xã Hiệp Hưng; mua đất và xây mới Trạm Y tế xã Thạnh Hoà, đạt theo chuẩn quốc gia về y tế xã vào cuối năm 2009, để công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở ngày càng có hiệu quả.

Về giáo dục, năm 2007, huyện đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở sớm hơn một năm so với yêu cầu của tỉnh; 17/68 trường đã được kiên cố hoá, xoá trường tre lá tạm bợ và tình trạng học 3 ca. Đầu năm 2009, huyện Phụng Hiệp có 149 điểm trường ở 12 xã và 2 thị trấn, với gần 750 phòng học, trong đó chỉ có khoảng 160 phòng kiên cố, còn lại là bán kiên cố và tạm bợ. Theo đánh giá của ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp, ngoài 7 trường đạt chuẩn quốc gia, thì hầu hết các trường còn lại đều gặp khó về cơ sở vật chất, nên phải choàng gánh khó khăn. Hiện ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang đang thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp giai đoạn 2008 - 2012. Trong đề án, huyện Phụng Hiệp có 23 điểm trường với gần 140 phòng học được hỗ trợ xây dựng.

Nguồn Tri thức Việt

Thông báo