LÃNH ĐẠO SỞ

--------ooOOOoo--------


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

 

Giám đốc: BÀ NGUYỄN HOÀI THÚY HẰNG

     Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: văn phòng, kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ; pháp chế, cải cách hành chính, công tác xây dựng cơ bản, các dự án, đầu tư các trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, trường chuẩn quốc gia, chi thường xuyên, vốn sự nghiệp theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh; chủ tài khoản.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: hangnht@haugiang.edu.vn

Phó Giám đốc: ÔNG NGUYỄN VĂN HIỀN

     Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác Đảng ủy, Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên; Công đoàn Giáo dục tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ trong ngành giáo dục và đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên, y tế, trường học; công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giáo dục thể chất; thành viên trong mạng lưới báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; các nội dung liên quan đến công tác bảo hiểm y tế học sinh; công tác chữ thập đỏ; giáo dục sức khỏe, dân số và kế hoạch hóa gia đình; công tác xóa đói, giảm nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường; các hội thi liên quan đến lĩnh vực Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên; ký một số văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính theo sự ủy nhiệm của Giám đốc.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: hiennv@haugiang.edu.vn

Phó Giám đốc: BÀ NGUYỄN NGỌC ÁNH

     Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, các hoạt động và mô hình công tác xã hội hóa giáo dục, công tác hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, bảo trợ xã hội,…); công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: anhnn@haugiang.edu.vn

Phó Giám đốc: BÀ TRẦN THỊ HUYỀN

     Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác Đảng cùng đồng chí Bí thư; Quản lý chất lượng – Cơ sở vật chất, Thanh tra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đời sống văn hóa ở cơ sở; các hoạt động có liên quan đến công tác tuyên giáo.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: huyentt@haugiang.edu.vn