CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC HẬU GIANG

(Quy định tại Điều 25 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013)

Điều 25. Công đoàn ngành địa phương

1. Công đoàn ngành địa phương do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập hoặc giải thể và trực tiếp chỉ đạo; chịu sự chỉ đạo phối hợp của Công đoàn ngành Trung ương

2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn ngành địa phương là đoàn viên và người lao động trong Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố.

3. Công đoàn ngành địa phương quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc ngành, theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương:

a. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

b. Tham gia với Cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành địa phương, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

c. Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và Lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và Công đoàn khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

d. Phát triển đoàn viên và Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh.

đ. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* LIÊN HỆ

Điện thoại: 02933.870.020

Email: congdoan@haugiang.edu.vn

4. Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra

TTHọ và tênChức vụEmailĐiện thoại
1Ông Võ Quốc ThoạiUVTV - Chủ tịchthoaivq@haugiang.edu.vn 
2Bà Trịnh Thị Ngọc LệUVTV - Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKTlettn@haugiang.edu.vn 
3Ông Kiều Ngọc NamUVTVnamkn@haugiang.edu.vn 
4Ông Lê Chí ĐứcUV. BCHduclc@haugiang.edu.vn 
5Ông Phạm Ngọc ThuầnUV. BCHthuanpn@haugiang.edu.vn 
6Ông Nguyễn Phước TrungUV. BCHtrungnp@haugiang.edu.vn 
7Ông Nguyễn Trí HiếuUV. BCHhieunt@haugiang.edu.vn 
8Ông Nguyễn Hữu LợiUV. BCHloinh@haugiang.edu.vn 
9Bà Huỳnh Hình Bích NgọcUV. BCHngochhb@haugiang.edu.vn 
10Ông Nguyễn Minh SơnUV. BCHsonnm@haugiang.edu.vn 
11Ông Nguyễn Thành ThậtUV. BCHthatn@haugiang.edu.vn 
12Ông Nguyễn Quốc NamUV.UBKTnamnq@haugiang.edu.vn 
13Ông Lê Xuân LộcUV.UBKTloclx@haugiang.edu.vn