A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ Tổ chức Lễ Công bố các Quyết định sáp nhập trường và điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên để ổn định nhân sự cho năm học 2020-2021

              Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình số 142-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 978 /KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trong việc thực hiện Đề án sáp nhập trường. Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25/8/2020, được sự Ủy quyền của UBND huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ huyện long trong Tổ chức Lễ công bố các quyết định về việc sáp nhập các đơn vị trường, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên để ổn định công tác nhân sự chuẩn bị tốt cho năm học 2020 – 2021.

Kết quả, sáp nhập được 08 đơn vị trường Tiểu học (trường TH Ngô Hữu Hạnh 3 sáp nhập với trường TH Ngô Hữu Hạnh 5 lấy tên là trường TH Ngô Hữu Hạnh 3; trường TH Đông Phú 2 sáp nhập với trường TH Đông Phú 3 lấy tên là trường TH Đông Phú 3; trường TH Phú Hữu 5 sáp nhập với trường TH Đồng Khởi lấy tên là trường TH Đồng Khởi, trường TH Đông Thạnh 2 sáp nhập với trường TH Phú An lấy tên gọi là trường TH Phú An) và điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ quản lý, 55 giáo viên thuộc ngành học mầm non và cấp tiểu học.

Sau khi sáp nhập huyện Châu Thành còn 15 trường Tiểu học, tiết kiệm được 48 biên chế, giải quyết được một phần tình trạng thiếu giáo viên, để đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, đảm bảo đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẵn sàng cho năm học 2020 -2021 đạt được hiệu quả tốt hơn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết