A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hậu Giang: Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học

Nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm học 2019-2020 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tiểu học năm học tới, Sáng ngày 31/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học.

Tham dự và chủ trì Hội nghị triển khai có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chức năng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên môn nghiệp vụ giáo dục tiểu học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

   Ảnh: Đồng chí Bùi Đức Quang – Trưởng phòng GDTH-GDMN phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Đức Quang – Trường phòng - Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những thành tích nổi bật, có tính đột phá trong năm học vừa qua, cụ thể: Các đơn vị đã quan tâm đầu tư CSVC, đội ngũ để tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, hiện nay tỷ lệ này đạt 83,74% (năm học trước đạt 82,4%, tăng 1,34%); tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của cả tỉnh72,84% (năm học trước là 58%, tăng 21 trường); Năm học 2019-2020, cấp học tiếp tục có nhiều mô hình hay, vận dụng có hiệu quả trong quá trình dạy học và giáo dục (có 11 Mô hình được Sở GD&ĐT công nhận, 06 mô hình Sở GD&ĐT khen, 02 mô hình đề nghị Bộ GD&ĐT khen). Đặc biệt năm 2019, Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học Mức độ 3, là tỉnh thứ 16 của cả nước và tỉnh đầu tiên khu vực phía Nam đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học Mức độ 3.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại, cần phải khắc phục trong thời gian tới, qua đó các đại biểu tham dự hội nghị đã cùng nhau thảo luận và đề xuất phương hướng cho các hoạt động có hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên tinh thần tích cực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để triển khai CTGDPT 2018, đồng thời từng bước phải tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng” của nhà trường để các em học sinh thấy hạnh phúc, tự hào về ngôi trường của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

      Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với tiểu học, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19, nhưng giáo dục tiểu học với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” đã có nhiều giải pháp chỉ đạo kịp thời, vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến một cách linh hoạt và chủ động điều chỉnh kế hoạch, nội dung dạy học thực hiện các nhiệm vụ trong năm học có hiệu quả.

Để cấp học thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành); tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trong đó trọng tâm là triển khai đối với lớp 1. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư số 25/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2; tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2. Tăng cường kiểm tra, giám sát để hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn quản lý nhằm hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018); tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học. Rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, điểm trường, lớp học phù hợp, thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học; quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; khắc phục tình trạng trường lớp có quy mô lớp học và sĩ số học sinh vượt quá quy định, đặc biệt là ở các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

3. Đảm bảo đội ngũ GV, CBQLGD đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.  Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ GV, CBQLGD theo tiêu chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện bồi dưỡng GV, CBQLGD để triển khai CT GDPT 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học.

4. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học và tiếng dân tộc theo CT GDPT 2018; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Đôn đốc kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục tiểu học trong công tác điều hành, quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.

5. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương./.

                                                   Tin: Phòng Giáo dục Tiểu học-Giáo dục Mầm non


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết