A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Trong thời gian qua, sự nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã được triển khai tốt và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang có 331 trường trong đó: Mầm non, mẫu giáo: 84 trường; TH: 162 trường; THCS: 62 trường; THPT: 23 trường. Số trường chuẩn quốc gia 233/331 trường đạt chuẩn quốc gia, (tỷ lệ 70,39%), tăng 40 trường so với đầu năm 2018. Cụ thể:

- Đối với Ngành học mầm non: có 63/84 trường đạt chuẩn quốc gia, (tỷ lệ 75%, tăng  10 trường so với đầu năm 2018); khu vực ĐBSCL đạt tỷ lệ 32,5% (tính đến cuối năm 2019); toàn quốc đạt tỷ lệ 38,5% (tính đến cuối năm 2019).

- Đối với Ngành học phổ thông:

+ Cấp Tiểu học có 105/162 trường đạt chuẩn quốc gia, (tỷ lệ 64,8%, tăng 22 trường so với đầu năm 2018); khu vực ĐBSCL đạt tỷ lệ 41,3% (tính đến cuối năm 2019); toàn quốc đạt tỷ lệ 56,3% (tính đến cuối năm 2019).

+ Cấp THCS có 50/62 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 80,6%, tăng 04  trường so với đầu năm 2018); khu vực ĐBSCL đạt tỷ lệ 40,2% (tính đến cuối năm 2019); toàn quốc đạt tỷ lệ 48,2% (tính đến cuối năm 2019).

+ Cấp THPT có 13/23 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 56,5%, tăng 04 trường so với đầu năm 2018); khu vực ĐBSCL đạt tỷ lệ 26,3% (tính đến tháng cuối năm); toàn quốc đạt tỷ lệ 31,3% (tính đến cuối năm 2019).

          Đạt được các kết quả trên, xuất phát từ các nguyên nhân sau:

          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, giáo viên, phụ huynh học sinh  tạo được sự đồng thuận và đóng góp của mọi người cho giáo dục.

- Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD&ĐT với các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục.

- Sự nỗ lực của đội ngũ CBQL, giáo viên toàn ngành trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Sở xây dựng kế hoạch từng giai đoạn, từng năm, và định hướng các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu:

          + Năm 2018: chỉ tiêu trên 60% trường đạt chuẩn quốc gia (kết quả đạt trên 60,83%).

          + Năm 2019: chỉ tiêu trên 65% trường đạt chuẩn quốc gia (kết quả đạt trên 66,76%).

          + Năm 2020: tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80% (ước đạt).

 

Tin: Văn phòng Sở GD&ĐT
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết