Hôm nay Chủ nhật. Ngày 29/11/2015

CHUYÊN MỤC


Số:1205/SGDĐT-GDTrH V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Căn cứ công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH, ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Vui lòng Click vào Tải file đính kèm bên dưới để xem.

 

Ngày 13/12/2012 - 13:35:53
Tác giả: SỞ GD&ĐT HẬU GIANG -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo