Hôm nay thứ 4. Ngày 25/11/2015

CHUYÊN MỤC


KẾ HOẠCH (Công tác Đoàn và phong trào TN tháng 8-9 năm 2012)
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 -2013 của trường THPT Tn Phú và Tỉnh Đoàn Hậu Giang....

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HẬU GIANG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN PHÚ

                   ------------------------                         Tân Phú, ngày 10 tháng 8 năm 2012

            Số: 01/KH.HĐ. 2012

KẾ HOẠCH

(Công tác Đoàn và phong trào TN tháng 8-9 năm 2012)

----------c&d ----------

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 -2013 của trường THPT Tn Phú và Tỉnh Đoàn Hậu Giang.

- Căn cứ vào hướng dẫn số 23KH/HĐTN 2012 của BCH Huyện Đoàn Long Mỹ.

- BCH Đoàn Trường THPT Tân Phú đề ra kế hoạch hoạt động tháng 8-9/ 2012 như sau:

 

T/GIAN

CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

13/8/2012

 

 

15/8/2012

 

15/8/2012

25/8/2012

25-30/8/2012

 

26/8/2012

 

26/8/2012

 

29/8/2012

30/8/2012

Hàng tuần

 

Từ 06- 17

9/ 2012

09/2012

 

09/2012

 

15/9/2012

 

Sau khai giảng

 

- Nắm danh sách Đoàn Viên các chi đoàn khối 11-12

- Chuyển SH Đoàn khối 12.

- Kiểm tra vệ sinh, huy hiệu Đoàn, các khối lớp 10, 11, 12

- Khối 11,12 chuẩn bị nhân sự và kết hoạch ĐH Chi đoàn lớp nhiệm kỳ mới.

- Đại hội chi đoàn khối 12 v 11

(Lớp 12A Đại Hội CĐ Điểm).

- Ln kết hoạch pht động thi đua chặng I.

- Lên kế hoạch lễ khai giảng năm học 2012-2013.

- Tiến hành lập và hoàn thành các loại sổ sách của Đoàn Trường

- Phát động phong trào làm lồng đèn.

- Thành lập và đưa vào hoạt động CLB phát thanh học đường, Đội xung kích, Thể dục giữa giờ…

- Chi đoàn GV cũng cố các hoạt động và chuẩn bị ĐH giữa tháng 9

- Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đoàn trường.

- Ra quyết định công nhận các chi đoàn.

- GVCN v cc BT chi đoàn lớp cho tất cả các ĐVTN ký cam kết thực hiện tốt chương trình “Văn hóa giao thông và văn hóa học đường”.

- Ln kế hoạch thng 9-10. Bo co thng 8-9

- GVCN + Đ/C Bửu Em

 

- Đ/C Linh

- BCH Đoàn Trường (có lịch phân công sau)

- Đ/C Linh, B. Em và GVCN  khối 11-12.

- BCH Đoàn Trường, GVCN, Chi Đoàn 12A cùng các chi đoàn cịn lại.

 

- Đ/C Linh, B. Em, Sua, Tuấn, Tiến, Trúc, Thương….

-  Đ/C Linh, B.Em + GVCN và các chi đoàn lớp.

- Đ/C Linh, B. Em, Trúc và BT các chi đoàn lớp.

- Đ/ C Linh, B. Em, Sua, Tuấn, ĐV các chi đoàn  lớp.

- Đ/C Trúc, Tuấn, Tiến, Thương ….

 

- Đ/C Sua, BCH chi đoàn GV.

 

- BCH Đoàn Trường (có lịch phân công sau)

- BCH Đoàn trường (Đ/c Linh)

 

- Đ/C Linh, Bửu Em, GVCN v cc chi đoàn lớp.

 

- Đ/C Linh, Bửu Em các GVCN và các chi đoàn lớp.

 

            Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 8-9 năm 2012. Rất mong các chi đoàn phối hợp tốt với BCH Đoàn trường thực hiện tốt kế hoạch này.

            Duyệt của Chi Bộ            Duyệt của BGH          TM. BCH Đoàn Trường

                    Bí thư                         Hiệu trưởng                         Bí thư

 

Ngày 09/08/2012 - 09:33:11
Tác giả: Huỳnh Phương Linh -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1325 >>

Thông báo