Hôm nay Chủ nhật. Ngày 29/11/2015

CHUYÊN MỤC


Các biểu mẫu báo cáo thành tích cá nhân đạt các danh hiệu LDTT, CSTDCS, CSTDT, Giấy khen Sở GD&ĐT.
(Đồng chí: Nguyễn Minh Sơn gửi các GV đạt các danh hiệu thi đua để thực hiện)
Bao gòm các files:
-Tóm tắt SKKN
-Danh sách đạt các danh hiệu
-Danh sách đề nghị chính thức
-Mẫu báo cáo thành tích của tập thể
-Mẫu báo cáo thành tích của cá nhân
-Thông báo
-Tờ trình khen thưởng

Vui lòng click vào Tải file đính kèm bên dưới để tải về máy.
Ngày 28/05/2012 - 09:41:17
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn -*-

Tải file đính kèm


[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo