Hôm nay thứ 6. Ngày 27/11/2015

KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP
Năm Học 2011-2012

      SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

 


KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

Năm học 2011-2012

------&-----

 

Căn cứ Công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2012 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

          Căn cứ công văn số 280/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Sở GD&ĐT ngày 29/03/2012;

          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011-2012 của trường THPT Lê Quý Đôn;

          Nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường THPT Lê Quý Đôn đề ra kế hoạch ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp năm học 2011-2012 gồm các nội dung sau:

 

I- Thực trạng của nhà trường:

1. Thuận lợi:

          - Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ, Sở và chính quyền địa phương về quản lý và giảng dạy trong nhà trường;

          - Được sự quan tâm ủng hộ của Ban đại diện CMHS, Hội khuyến học của trường, sự quan tâm của PHHS;

          - Truyền thống hiếu học, tinh thần ham học hỏi của học sinh;

          - Sự nhiệt tình giảng dạy của đội ngũ thầy cô trong nhà trường;

          - Cơ sở vật chất trang thiết bị nhà trường đầy đủ phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh;

          - PHHS thống nhất và đồng tình ủng hộ kế hoạch tăng tiết và phụ đạo của nhà trường trong việc ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

2. Khó khăn:

          - Môn Lịch sử, do thiếu giáo viên nên giáo viên phải giảng dạy quá nhiều tiết/tuần phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ môn.

          - Sở chưa quy định rõ số tiết ôn tập của mỗi môn nên gây khó khăn cho nhà trường trong việc bố trí số tiết của từng môn. Do số tiết chuẩn trong phân phối chương trình ít, trường tăng tiết tương đối nhiều nên PHHS phải đóng tiền tương đối cao gây khó khăn chung cho nhà trường và PHHS.

          - Phần đông học sinh thi thay thế môn vật lý thay cho môn ngaọi ngữ, nhưng vẫn còn một số học sinh thi môn ngoại ngữ nằm rãi rác ở một số lớp khác nhau nên gây khó khăn cho nhà trường trong việc sắp thời khoá biểu và lập kế hoạch ôn tập.

 

 II- Biện pháp thực hiện:

1. Lập kế hoạch ôn tập:

- Sau khi kết thúc chương trình theo chỉ đạo của Sở, BGH nhà trường chỉ đạo các tổ bộ môn, các giáo viên giảng dạy các môn thi lập kế hoạch ôn tập; biên soạn tài liệu giáo trình, soạn hệ thống câu hỏi ôn tập nhằm nâng cao chất lượng của từng bộ môn;

- Căn cứ vào công văn số 284/SGDĐT-GDTrH V/v tổ chức Hội thảo nâng cáo chất lượng bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của phòng GDTrH, BGH chỉ đạo phân công giáo viên cốt cán môn Toán, môn Địa phân viết tham luận tham gia hội thảo “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012” đồng thời cử toàn thể giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp tham gia Hội thảo theo thông báo của phòng GDTrH vào ngày 06/04/2012.

- Tổ chức đại hội CMHS, thông qua đại hội, GVCN thông tin đến phụ huynh học sinh kết quả học học tập của từng em rồi từ đó phổ biến đến PHHS kế hoạch ôn thi tốt nghiệp của nhà trường.

- Thời gian ôn tập từ ngày 09/04/2012 đến ngày 51/05/2012. Dự kiến thời gian thực dạy khoảng 7 tuần sao khi đã trừ ra các ngày nghỉ thi và các ngày nghỉ theo quy định của Trường, Sở.

2. Thực hiện tăng tiết, phụ đạo:

          Do đặc thù của từng lớp, dựa vào năng lực học tập của mỗi lớp, nhà trường đã đề ra kế hoạch tăng tiết và phụ đạo như sau:

* Về việc tăng tiết: Thực hiện tăng tiết đồng loạt cho các lớp theo từng môn cụ thể như sau:

STT

    Lớp
Môn

12A,E

12B

12C (T.Anh)

12D

Ghi chú

 
 

1

Văn

6

7

7

7

 

 

2

Sử

 4

 5

5

5

 

 

3

Địa

4

6

6

6

 

 

4

T. Anh

 

 

6

 

 

 

5

Sinh

4

4

4

4

ĐV  HS thi khối B sinh 4 tiết

 

6

Toán

9

7

7

7

 

 

7

7

6

 

6

 

 

8

Hoá

7

6

6

6

 

 

 

Tổng

37

37

37

37

 

 

 

          * Về việc phụ đạo: Trường chỉ đạo việc phụ đạo cho đối tượng học sinh yếu kém, GVCN phối hợp với GVBM chọn ra các em học sinh yếu, kém sắp vào các lớp phụ đạo theo lịch riêng, cụ thể lịch phụ đạo gồm các lớp như sau:

 

TT

Lớp

Số tiết/tuần

Giáo viên dạy

1

Toán

3

Thầy Thông

2

2

Thấy Bằng

3

Hoá

2

Thầy Triều

4

Văn

3

Cô Lăng

5

Sử

2

Cô Thơ

6

Địa

2

Cô Tiên

Ngày 04/04/2012 - 21:05:39
Tác giả: t4_12 -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo