Hôm nay ngày 20/01/2018, 4:14:57 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.
-
+

28. Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.(02/03/2016 09:03:31 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với cá nhân: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi cho Hội đồng.

* Đối với Hội đồng:

- Đối với Hội đồng cấp cơ sở:

+ Bước 1: Thông báo rộng rãi và niêm yết tiêu chuẩn, quy trình đề nghị Kỷ niệm chương trong đơn vị.

+ Bước 2: Các cá nhân đủ điều kiện viết bản tóm tắt thành tích

+ Bước 3: Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng (Hội đồng sư phạm) xét hồ sơ.

+ Bước 4: Xác nhận hồ sơ và Lập danh sách gởi về Hội đồng cấp trên.

- Đối với Hội đồng cấp huyện, hội đồng cấp tỉnh:

+ Bước 1: Tổng hợp danh sách các đơn vị cấp dưới

+ Bước 2: Họp Hội đồng xét

+ Bước 3: Ấn định danh sách.

+ Bước 4: Đối với cá nhân ngoài ngành phải xin ý kiến hiệp y Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện (tỉnh), (Phòng nội vụ, Sở Nội vụ).

+ Bước 5: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục các cấp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ cá nhân trong ngành Giáo dục:

+ Bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2A, viết rõ ràng, không tẩy xóa;

+ Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) các danh hiệu thi đua.

- Hồ sơ cá nhân ngoài ngành Giáo dục

+ Bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2B;

- Hồ sơ của trường đề nghị Phòng GD&ĐT

+ Công văn đề nghị theo mẫu 1C

+ Danh sách đề nghị kỷ niệm chương theo mẫu 3A

+ Hồ sơ cá nhân được đề nghị xét tặng kỷ niệm chương trong và ngoài ngành.

- Hồ sơ Phòng GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT:

+ Công văn đề nghị theo mẫu 1B

+ Danh sách đề nghị kỷ niệm chương theo mẫu 3A

+ Hồ sơ cá nhân được đề nghị xét tặng kỷ niệm chương trong và ngoài ngành.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) trong đó: lưu tại Sở 01 bộ, gửi về Bộ GD&ĐT 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định hồ sơ tại Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT: đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện kể từ thời gian tiếp nhận 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội Vụ tỉnh Hậu Giang

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí (nếu có): Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (trong ngành) theo mẫu 2A.

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (ngoài ngành) theo mẫu 2B.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Các cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên.

- Các cá nhân đã công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm nhưng đã chuyển công tác sang ngành khác.

- Các cá nhân ngoài ngành giáo dục có những đóng góp, hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 26/11/2003.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005.

- Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 26/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

 

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter