Hôm nay ngày 23/03/2018, 10:06:22 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục tiếp dân
-
+

19. Thủ tục tiếp dân(02/03/2016 09:03:51 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với người dân, tổ chức:

Bước 1: Chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan.

Bước 2: Có thể gửi đơn hoặc trình bày trực tiếp tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* Đối với cơ quan Sở

Bước 1: Yêu cầu công dân xuất trình các loại giấy tờ tuỳ thân và tiến hành các thủ tục kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ đó.

Bước 2: Nghe, ghi lại việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản. Ghi đầy đủ thông tin về họ, tên, địa chỉ người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bước 3: Nghiên cứu, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Bước 4: Cán bộ tiếp dân đọc biên bản làm việc và yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ký xác nhận.

Bước 5: Hẹn ngày nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn thư.

- Các giấy tờ có liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Trả lời ngay nếu những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền mà vụ, việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết.

- Nếu vu, việc phức tạp cần nghiên cứu xem xét thì hẹn thời gian giải quyết và người cần liên hệ tiếp để biết kết quả giải quyết nhưng phải đúng luật định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tuỳ từng nội dung khiếu nai, tố cáo mà có văn bản trả lời thích hợp.

h) Lệ phí (nếu có): không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1) Chỉ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với những vụ việc chưa được kiểm tra xem xét và chưa có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chưa trả lời đầy đủ cho đương sự.

2) Công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ quy chế tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

3) Công dân phải trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

-Luật tiếp công dân – Luật số 42/2013/QH13.

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

-Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter