Hôm nay ngày 23/03/2018, 10:06:29 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục thôi việc
-
+

15. Thủ tục thôi việc(02/03/2016 10:03:18 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

* Đối với cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Nhận kết quả tại tại nơi nộp hồ sơ.

* Đối với Sở GD&ĐT:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thẩm định và hẹn ngày trả kết quả.

- Bước 2: Đối với công chức Sở GD&ĐT lập hồ sơ thôi việc gửi Sở Nội vụ, đối với viên chức Sở GD&ĐT ban hành Quyết định thôi việc.

- Bước 3: Trả kết quả.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thôi việc, có nêu lý do cụ thể, chính đáng (có ý kiến thống nhất của BGH) (không quy định mẫu);

- Bản đề nghị của BGH (nêu rõ lý do, thời gian cho nghỉ);

- Sổ Bảo hiểm xã hội (bản phô tô);

- Các quyết định lương (tuyển dụng, hết tập sự, đang hưởng)

* Số lượng hồ sơ: đối với viên chức nộp 01 bộ, công chức nộp 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong thời gian 08 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí (nếu có): không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

-Công chức, viên chức phải hết thời gian tập sự và có quyết định bổ nhiệm ngạch.

-Có lý do và nguyện vọng hợp lý

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter