Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:20:20 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tư thục
-
+

18. Thủ tục thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tư thục(02/03/2016 09:03:52 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp trực tiếp hồ sơ tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang trong giờ hành chính.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;  

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

d) Thời hạn giải quyết:

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp-Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ra Quyết định thành lập

h) Lệ phí (nếu có): không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter