Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:21:09 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục thành lập trường THPT tư thục.
-
+

17. Thủ tục thành lập trường THPT tư thục.(02/03/2016 09:03:43 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

*Đối với tổ chức, cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 3: Nhận kết quả tại tại nơi nộp hồ sơ.

*Đối với Sở GD&ĐT:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định.

- Bước 2: Ban hành văn bản cho ý kiến về thành lập trường.

- Bước 3: Trình UBND tỉnh hồ sơ thành lập trường.

- Bước 4: Trả kết quả.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

-Đề án thành lập trường tư thục;

-Tờ trình về Đề án thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường;

-Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

-Ý kiến bằng văn bản về thành lập trường hoặc cho phép thành lập;

-Báo cáo giải trình của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường về việc ý kiến của Sở GD&ĐT và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND cấp tỉnh (nếu có);

-Văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền về khả năng tài chính và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của trường; quyền sử dụng đất hoặc giao đất. Nếu là thuê địa điểm, thuê nhà, thuê đất thì phải có giấy tờ thuê phù hợp với pháp luật hiện hành;

-Hoàn thành hồ sơ nhân sự cho trường THPT tư thục:

   +Danh sách (dự kiến) kèm theo lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và của người dự kiến làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

   +Danh sách kèm hồ sơ lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, nhân viên;

-Hồ sơ phải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi chuyển nhượng, sang tên hoặc chuyển địa điểm.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ. (01 bộ lưu tại Sở, 01 bộ trình UBND tỉnh)

d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí (nếu có): không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1.Việc mở trường phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI, Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, loại hình trường tư thục.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, loại hình trường tư thục.

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter