Hôm nay ngày 20/01/2018, 4:14:21 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục giải quyết tố cáo
-
+

13. Thủ tục giải quyết tố cáo(02/03/2016 10:03:15 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

*Đối với cá nhân hoặc tổ chức:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết, có liên quan đến vụ việc.

Bước 2: Có thể gửi đơn thư, giấy tờ liên quan hoặc trình bày miệng tại Sở GD&ĐT (Đơn thư tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và có chữ ký trực tiếp của người tố cáo).

*Đối với Sở GD&ĐT:

Bước 1: Tiếp nhận đơn thư tố cáo, các giấy tờ có liên quan (nếu có); hoặc văn bản của cán bộ tiếp công dân ghi lại việc tố cáo nếu cá nhân, tổ chức trình bày miệng; xử lý thông tin tố cáo.

Bước 2: Xác minh nội dung tố cáo.

Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo.

Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi nội dung tố cáo.

- Các tài liệu khác có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết (90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết đối với vụ, việc phức tạp).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tuỳ từng nội dung tố cáo mà có văn bản trả lời thích hợp.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Đơn tố cáo có chữ viết là tiếng Việt và được người tố cáo ký tên trực tiếp. Đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo. Những vụ việc đã được giải quyết nay tố cáo lại phải cung cấp thêm được thông tin, tình tiết mới.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo.

-Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chí phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter