Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:19:50 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1
-
+

11. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1(02/03/2016 10:03:10 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

*Đối với cá nhân hoặc tổ chức:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết, có liên quan đến vụ việc.

Bước 2: Có thể gửi đơn thư, giấy tờ liên quan hoặc trình bày miệng tại Sở GD&ĐT

*Đối với Sở GD&ĐT:

Bước 1: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, các giấy tờ có liên quan (nếu có); hoặc văn bản của cán bộ tiếp công dân ghi lại việc khiếu nại nếu cá nhân, tổ chức trình bày miệng.

Bước 2: Xử lý đơn thư, chuyển trả hoặc thụ lý giải quyết.

Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ, việc khiếu nại. Nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Bước 4: Kết luận về vụ, việc khiếu nại.

Bước 5: Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

Bước 6: Thi hành quyết định và lưu trữ hồ sơ vụ, việc.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở GD&ĐT.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn thư khiếu nại hoặc văn bản ghi lời khiếu nại.

- Tài liệu khác có liên quan...

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết (45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết đối với vụ, việc phức tạp).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tuỳ từng nội dung khiếu nai mà có văn bản trả lời thích hợp.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

1) Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2) Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3) Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

4) Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết, chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

-Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter