Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:20:05 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục đấu thầu mua sắm trực tiếp
-
+

07. Thủ tục đấu thầu mua sắm trực tiếp(02/03/2016 13:03:12 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

* Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Bước 1:Chuẩn bị cho đấu thầu

- Chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Gởi thông báo mời thầu đến nhà thầu đã trúng thầu gói thầu trước đó, yêu cầu gởi báo giá và chứng minh năng lực nhà thầu.

- Nhà thầu nhận được thông báo mời thầu và tiến hành làm làm báo giá và gởi về cho chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) xem xét ra quyết định trúng thầu.

+ Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề xuất

Chủ đầu tư thực hiện việc đánh giá hồ sơ theo đúng quy định:

- Kiểm tra nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá

- Cập nhật năng lực nhà thầu

- Đánh giá tiến độ thực hiện

Lập báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp

+ Bước 3: Chủ đầu tư phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp.

Trên cơ sở báo cáo kết quả mua sắm trực tiếp, chủ đầu tư trình Sở Tài Chính và UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng thầu đối với gói thầu có giá từ 1 tỷ đồng trở lên; chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu đối với gói thầu có giá dưới 1 tỷ đồng.

* Đối với nhà thầu:

Nhà thầu nhận được thông tin về thông báo đấu thầu trên các trang báo mà chủ đầu tư đăng thông tin, Nhà thầu đến liên hệ với Chủ đầu tư để mua Hồ sơ thầu (Mẫu hồ sơ thực hiện theo Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) để chuẩn bị làm hồ sơ đề xuất tham gia đấu thầu. Đến hạn nộp hồ sơ Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất cho Chủ đầu tư xem xét đánh giá và phê duyệt kết quả trúng thầu. Sau khi có thông báo trúng thầu và thư mời thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, Nhà thầu đến và liên hệ với Chủ đầu tư để thực hiện hợp đồng của gói thầu vừa tham gia.

b) Cách thức thực hiện:

- Mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

- Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

+ Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

+ Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

+ Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.

3. Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

- Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 24 của Luật đấu thầu đối với hợp đồng đã ký với nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế không quá 6 tháng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

          - Hồ sơ năng lực nhà thầu.

          - Biểu chào giá.

          - Yêu cầu về kỹ thuật, số lượng.

* Số lượng hồ sơ: Nhà thầu chuẩn bị 03 bộ hồ sơ đề xuất giá (1 bản chính lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 2 bản sao trình Sở Tài Chính và UBND tỉnh)

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày, thực tế giải quyết khoảng 01 tháng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng KHTC,Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trúng thầu.

h) Lệ phí (nếu có): Tuỳ từng gói thầu nhưng không quá 01 triệu đồng/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu biểu riêng theo từng hồ sơ, không quy định, phát sinh từ yêu cầu thực tế.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Việc thực hiện thủ tục mua sắm trực tiếp có thể dựa vào kết quả đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu tương tự được ký trước đó không quá 6 tháng.

- Nhà thầu phải đủ tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Có tình hình tài chính lành mạnh (căn cứ vào báo cáo tài chính được cơ quan kiểm toán xác nhận).

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;     

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter