Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:20:51 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh
-
+

14. Thủ tục đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh(02/03/2016 10:03:16 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

+ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

* Bước 1:Chuẩn bị cho đấu thầu

- Chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) chuẩn bị hồ sơ theo quy định trình Sở Tài Chính, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm bằng hình thức chào hàng cạnh tranh.

- Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ chào giá.

- Chủ đầu tư đăng thông tin trên báo đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để các nhà thầu quan tâm tham dự.

- Nhà thầu có nhu cầu gởi báo giá đến bên mời thầu bằng cách gởi trực tiếp, gởi qua đường bưu điện hoặc fax. Mỗi nhà thầu chỉ được gởi một báo giá.

* Bước 2: Đánh giá hồ sơ báo giá

Chủ đầu tư thực hiện việc đánh giá hồ sơ theo đúng quy định:

- Kiểm tra nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá

- Cập nhật năng lực nhà thầu

- Đánh giá tiến độ thực hiện

- Phê duyệt kết quả trúng thầu.

* Bước 3: Phê duyệt kết quả mua sắm chào hàng cạnh tranh

Trên cơ sở báo cáo kết quả mua sắm chào hàng cạnh tranh, Chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu.

+ Đối với nhà thầu:

Nhà thầu nhận được thông tin về thông báo đấu thầu trên các trang báo mà chủ đầu tư đăng thông tin, Nhà thầu đến liên hệ với Chủ đầu tư để mua Hồ sơ thầu (Mẫu hồ sơ thực hiện theo Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) để chuẩn bị làm hồ sơ đề xuất tham gia đấu thầu. Đến hạn nộp hồ sơ Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất cho Chủ đầu tư xem xét đánh giá và phê duyệt kết quả trúng thầu. Sau khi có thông báo trúng thầu và thư mời thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, Nhà thầu đến và liên hệ với Chủ đầu tư để thực hiện hợp đồng của gói thầu vừa tham gia.

b) Cách thức thực hiện:        

- Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

- Chào hàng cạnh tranh được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

+ Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

+ Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.- Việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 22 của Luật đấu thầu.

- Sở giáo dục lập thủ tục trình Sở Tài Chính và UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, khi kế hoạch đấu thầu được UBND tỉnh phê duyệt, Sở giáo dục phê duyệt hồ sơ yêu cầu và đăng tải thông tin đấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau thời hạn tối thiểu 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên, bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu để đảm bảo nhận được ít nhất 3 báo giá từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị báo giá tối thiểu 3 ngày.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ năng lực nhà thầu.

- Biểu chào giá.

- Yêu cầu về kỹ thuật, số lượng, tiến độ cung cấp và hợp đồng.

* Số lượng hồ sơ: Nhà thầu chuẩn bị 03 bộ hồ sơ đề xuất giá ( 01 bản chính và 2 bản sao)

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày, thực tế giải quyết khoảng 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng KHTC,Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trúng thầu.

h) Lệ phí (nếu có): Tuỳ từng gói thầu nhưng không quá 01 triệu đồng/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu chào giá.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;     

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter