Hôm nay ngày 21/01/2018, 12:10:18 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Phúc Khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
-
+

10. Phúc Khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia(02/03/2016 13:03:52 GMT+7)

1) Trình tự thực hiện:

*Đối với cá nhân:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại trường THPT, PTDT Nội trú hoặc Trung tâm GDTX - nơi đăng ký dự thi.

              Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính.

Bước 3: Xem kết quả được công bố.

*Đối với các Trường/ Trung tâm có thí sinh phúc khảo:

Bước 1: Nhận hồ sơ.

Bước 2: Tập hợp, nhập liệu vào phần mềm QLT, gửi dữ liệu bằng file và gửi danh sách phúc khảo (bản có dấu) về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả phúc khảo theo quy định và thông báo kết quả đến các các nhân đề nghị phúc khảo.

* Đối với cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo:

Bước 1: Nhận đơn và danh sách phúc khảo từ các cơ sở giáo dục.

Bước 2: Thành lập Ban chấm phúc khảo và chấm phúc khảo theo quy định.

Bước 3: Công bố kết quả chấm phúc khảo đến các cơ sở gáo dục.

2) Cách thức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chấm phúc khảo.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu hằng năm xuất ra từ phần mềm QLT)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở GD&ĐT Hậu Giang.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Banchấm phúc khảo.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả phúc khảo.

8) Lệ phí (nếu có):Không.

9) Tên mẫu đơn: Đơn xin phúc khảo bài thi.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter