Hôm nay ngày 21/05/2019, 10:10:13 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

52. Thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia
-
+

52. Thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia(11/04/2018 18:04:14 GMT+7)
52. Thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia

2. Thủ tục phúc khảo bài thi THPT quốc gia

2.1. Trình tự thực hiện

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

2.2. Cách thức thực hiện: Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì trực tiếp nộp đơn phúc khảo ở đó.

2.3. Thành phần Hồ sơ

Đơn phúc khảo của thí sinh (theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

2.5. Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng thi

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục THPT hoặc chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là trường phổ thông);

2.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân đăng ký tại các trường phổ thông nơi đã đăng ký dự thi.

2.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.8. Phí, lệ phí: Theo quy định

2.9. Kết quả của TTHC: Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

2.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: không

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.


 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter