Hôm nay ngày 21/05/2019, 9:52:33 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

46. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
-
+

46. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại(11/04/2018 18:04:05 GMT+7)
46. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

20. Thủ tục cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

20.1. Trình tự thực hiện

a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trung tâm ngoại ngữ, tin học khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo, đại học, học viên, trường đại học, trường cao đẳng đề nghị cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Giám đốc đại học, học viên; hiệu trưởng trường đại học trường cao đẳng  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

20.2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

c) Biên bản kiểm tra;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

20.4. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định.

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 Sở Giáo dục và Đào tạo, đại học, học viên; trường đại học, trường cao đẳng.

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng.

20.8. Lệ phí

Không.

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 Không.

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Sau thời hạn đình chỉ, nếu trung tâm ngoại ngữ, tin học khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.


 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter