Hôm nay ngày 20/01/2018, 4:15:09 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông
-
+

03. Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông(02/03/2016 13:03:18 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

*Đối với tổ chức hoặc cá nhân:

+ Buớc 1:Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

+ Bước 2:Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bước 3: Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ

* Đối với Sở GD&ĐT:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định

+ Bước 2: Cấp phép dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện (thực hiện theo chương trình giáo dục THPT).

+ Bước 3: Kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin dạy thêm, học thêm của nhà trường, cơ sở Giáo dục, tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm, học thêm.

- Kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm.

- Danh sách người dạy hoặc tổ chức đăng ký.

- Phân phối chương trình.

- Danh sách người học.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, còn 01 bộ trả lại cho đương sự khi có kết quả).

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày, thực tế giải quyết không quá 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.                                                        

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào Tạo Hậu Giang

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin dạy thêm

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Nhu cầu dạy thêm (năng lực chuyên môn) và nhu cầu học thêm (trình độ học sinh)

- Điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho việc dạy và học.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định dạy thêm học thêm.

-Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 về việc sửa đổi khoản 2 điều 4 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Công văn số 633/SGDĐT –GDTrH ngày 07/7/2014 về việc hướng dẫn dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter