Hôm nay ngày 24/03/2018, 7:20:35 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.
-
+

02. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông.(02/03/2016 13:03:07 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các trường học báo cáo danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12.

Bước 2: Tổng hợp danh sách học sinh hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12.

Bước 3: Duyệt danh sách và gửi phôi giấy chứng nhận xuống các trường theo số lượng tổng hợp.

Bước 3: Các đơn vị trường in ấn và ký cấp giấy chứng nhận.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đăng ký số lượng giấy chứng nhận của đơn vị trường.

- Đề nghị cấp phát phôi giấy chứng nhận.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các trường THPT trong tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận hoàn thanh chương trình.

h) Lệ phí (nếu có): Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2008 V/v Ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, 11, 12 ở cấp THPT

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter