Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:18:36 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng đến với trang thông tin Phòng GD&ĐT Huyện Long Mỹ

Phòng GDĐT Huyện Long Mỹ
-
+

LÃNH ĐẠO PHÒNG

--------oo00oo--------
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ có 1 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng.

 

Trưởng Phòng: NGUYỄN THIỆN TUẤN

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn:Thạc Sỹ Toán

Trình độ chính trị: Trung Cấp 

SĐT: 0969671212

Email: tuannt.longmy@haugiang.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng quản lý chung, trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, công tác giáo dục chuyên nghiệp, công tác học sinh, phổ cập giáo dục, xây dựng cơ bản, các dự án, chủ tài khoản.

Phó Trưởng phòng: TRƯƠNG VĂN BE

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân

Trình độ chính trị: Trung Cấp

Trình độ quản lí : Cử nhân QLGD

SĐT: 0965836677

Email: betv.longmy@haugiang.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phó trưởng phòng phụ trách công tác giáo dục trung hoc, tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình xã hội hóa giáo dục, các tổ chức hội trong nhà trường hoạt động văn phòng ,công đoàn, khảo thí, công nghệ thông tin-quản lý thiết bị và thư viện và các đoàn thể và thi đua khen thưởng.

 

 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter