Hôm nay ngày 27/05/2018, 12:44:01 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

TRƯỜNG THCS LƯƠNG NGHĨA CẤP PHÁT GẠO CHO HỌC SINH NGHÈO THEO NGHỊ ĐỊNH 116

TRƯỜNG THCS LƯƠNG NGHĨA CẤP PHÁT GẠO CHO HỌC SINH NGHÈO THEO NGHỊ ĐỊNH 116
-
+

TRƯỜNG THCS LƯƠNG NGHĨA CẤP PHÁT GẠO CHO HỌC SINH NGHÈO THEO NGHỊ ĐỊNH 116(07/04/2017 10:04:40 GMT+7)
Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Công văn số 6610/VPCP-KGVX ngày 10/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai hỗ trợ gạo năm học 2016-2017.

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Công văn số 6610/VPCP-KGVX ngày 10/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai hỗ trợ gạo năm học 2016-2017.

Ngày 23/07/2016 trường THCS Lương Nghĩa tổ chức phát gạo cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhà xa trường học theo Nghị định 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Trong học kỳ II năm học 2016 – 2017 này có 177 em được hỗ trợ, mỗi em đươc nhận 15kg/ tháng, với 4 tháng của học  kỳ II là 60 kg gạo cho mỗi học sinh. Thông qua chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo, xa nhà, giúp các em có thêm điều kiện để an tâm học tập, đồng thời giúp các phụ huynh giảm bớt phần nào nỗi lo chi phí cho con em đến trường./.

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter