Hôm nay ngày 07/12/2019, 11:18:28 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

LONG MỸ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ

LONG MỸ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ
-
+

LONG MỸ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XÓA MÙ CHỮ(27/03/2017 07:03:27 GMT+7)
Chiều ngày 14/3/2017 Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục (PCGD) xóa mù chữ (XMC) huyện Long Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở GD&ĐT, ông Lê Minh Tuấn phó chủ tịch UBND huyện, cùng các ban chỉ đạo xã, giáo viên phụ tác công tác PCGD-XMC.

Trong những năm qua, công tác PCGD, XMC có chuyển biến tích cực: các mục tiêu PCGD, XMC cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp được duy trì vững chắc; tỷ lệ chuyên cần của học sinh đặc biệt là tỷ lệ chuyên cần của học sinh THCS được nâng lên và duy trì ổn định. Chất lượng dạy và học, giáo dục toàn diện đang từng bước được nâng lên góp phần tích cực vào nâng cao trình độ dân trí của địa phương. Năm học 2016 – 2017 toàn huyện có 41 điểm trường; có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non: tỷ lệ trẻ 5 tuổira lớp đạt trên 99%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Đối với PCGD tiểu học: tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,94%. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015 - 2016 đạt trên 98%. Tổng số xã đạt PC GDTH mức độ 3 là 8/8 xã, đạt chỉ tiêu kế hoạch.Đối với PCGD THCS tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016 đạt trên 80%; Đối với công tác Xóa mù chữ: Từ đầu năm 2016 huyện đã mở được 16 lớp, phổ cập THCS được 4 lớp, phổ cập THPT được 12 lớp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Lê Minh Tuấn phó chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các cấp cần thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Trung tâm giáo dục thường xuyên quan tâm đến việc mới các lớp văn hóa, các điểm trường cần rà soát lại các trang thiết bị, cơ sở vất chất đảm bảo việc dạy và học…./.

Tin: Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ.

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter