Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:31:36 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Mức thu học phí

Mức thu học phí
-
+

Mức thu học phí(28/12/2016 16:12:52 GMT+7)
Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông

                                                                   Đvt: đồng/tháng/người

STT

Cấp, bậc học

Từ năm học 2016-2017 đến

năm học 2020-2021

Khu vực thành thị (gồm các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố)

Khu vực nông thôn (gồm các xã, thuộc huyện, thị xã, thành phố)

1

Nhà trẻ, mẫu giáo

70.000

35.000

2

Trung học cơ sở

60.000

30.000

3

Trung học phổ thông

65.000

35.000

4

Bổ túc trung học cơ sở

65.000

50.000

5

Bổ túc trung học phổ thông

80.000

65.000

6

Học nghề trung học cơ sở

65.000

50.000

7

Học nghề trung học phổ thông

80.000

65.000

* Đối với mức thu học phí nhà trẻ, mẫu giáo khu vực thành thị tăng mỗi năm 10%từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

2. Mức thu học phí hệ chính quy đối với đào tạo bậc học cao đẳng, trung cấp và trung cấp nghề nghiệp

                                                                     Đvt: đồng/tháng/người

STT

Cấp, bậc học

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

1

Trung cấp, trung cấpnghề nghiệp

300.000

330.000

360.000

400.000

440.000

2

Trung cấp Y dược

620.000

680.000

740.000

780.000

820.000

3

Cao đẳng, cao đẳng nghề nghiệp

380.000

420.000

460.000

500.000

550.000

4

Cao đẳng Y dược

660.000

730.000

800.000

880.000

960.000

 

3. Mức thu học phí hệ vừa học vừa làm đối với bậc học cao đẳng,  trung cấp

                                                                     Đvt: đồng/tháng/người

STT

Cấp, bậc học

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

1

Trung cấp

390.000

430.000

470.000

520.000

570.000

2

Trung cấp Y dược

800.000

880.000

960.000

1.050.000

1.150.000

3

Cao đẳng

500.000

550.000

600.000

660.000

720.000

4

Cao đẳng Y dược

850.000

930.000

1.020.000

1.120.000

1.230.000

 

4. Mức thu học phí học lại

a. Mức thu học phí học lại hệ chính quy đối với bậc học cao đẳng, trung cấp

                                                                     Đvt: đồng/tín chỉ

STT

Cấp, bậc học

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

1

Trung cấp

60.000

66.000

72.000

80.000

88.000

2

Trung cấp Y dược

113.000

124.000

135.000

142.000

149.000

3

Cao đẳng

109.000

120.000

131.000

143.000

157.000

4

Cao đẳng Y dược

174.000

192.000

211.000

80.000

88.000

 

b. Mức thu học phí học lại hệ vừa học vừa làm đối với bậc học cao đẳng, trung cấp

                                                                Đvt: đồng/tín chỉ

STT

Cấp, bậc học

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

1

Trung cấp

78.000

86.000

94.000

104.000

114.000

2

Trung cấp Y dược

145.000

160.000

175.000

191.000

209.000

3

Cao đẳng

143.000

157.000

171.000

189.000

206.000

4

Cao đẳng Y dược

224.000

245.000

268.000

295.000

324.000

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế cho các Quyết định sau:

- Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập kể từ năm học 2010-2011 và sửa đổi mức thu học phí hệ Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí đào tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp kể từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter