Hôm nay ngày 07/12/2019, 11:47:25 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng đến với trang thông tin Phòng GD&ĐT Huyện Long Mỹ

Tiểu học
-
+SST

TÊN TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

ĐiỆN THOẠI

EMAIL

1

Tiểu học Thuận Hưng 1

Trần Văn Huấn

0945804479

c1thuanhung1.longmy

@haugiang.edu.vn

2

Tiểu học Thuận Hưng 2

Huỳnh Thanh Phong

0977616882

c1thuanhung2.longmy

@haugiang.edu.vn

3

Tiểu học Thuận Hòa 1

Phạm Văn Lập

0978164372

c1thuanhoa1.longmy

@haugiang.edu.vn

4

Tiểu học Thuận Hòa 2

Trần Minh Tâm

0917267745

c1thuanhoa2.longmy

@haugiang.edu.vn

5

Tiểu học V.T. Đông 1

Trần Văn Chum

01283723679

c1vinhthuandong1.longmy

@haugiang.edu.vn

6

Tiểu học V.T. Đông 2

Nguyễn Văn Núi

0973402181

c1vinhthuandong2.longmy

@haugiang.edu.vn

7

Tiểu học V.T. Đông 3

Trần Văn Tư

0919640089

c1vinhthuandong3.longmy

@haugiang.edu.vn

8

Tiểu học Xà Phiên 1

Thái Văn Vẹn

0945422673

c1xaphien1.longmy

@haugiang.edu.vn

9

Tiểu học Xà Phiên 2

Lê Văn Cường

0945804590

c1xaphien2.longmy

@haugiang.edu.vn

10

Tiểu học Xà Phiên 3

Châu Xinh

01658261691

c1xaphien3.longmy

@haugiang.edu.vn

11

Tiểu học Lương Tâm 1

Trần Ngọc Thành

0983905404

c1luongtam1.longmy

@haugiang.edu.vn

12

Tiểu học Lương Tâm 2

Phạm Văn Ba

0979069254

c1luongtam2.longmy

@haugiang.edu.vn

13

Tiểu học Lương Nghĩa 1

Danh Thành

0919123734

c1luongnghia1.longmy

@haugiang.edu.vn

14

Tiểu học Lương Nghĩa 2

Võ Hữu Thi

01299109994

c1luongnghia2.longmy

@haugiang.edu.vn

15

Tiểu học Lương Nghĩa 3

Võ Văn Qui

0919054247

c1luongnghia3.longmy

@haugiang.edu.vn

16

Tiểu học Vĩnh Viễn 1

Phạm Minh Đa

0986319462

c1vinhvien1.longmy

@haugiang.edu.vn

17

 Tiểu học Phạm Thị Gạo

Bùi Lê Vững

0985595345

c1vinhvien2.longmy

@haugiang.edu.vn

18

Tiểu học Vĩnh Viễn 3

Lê Văn Bảnh

0985425557

c1vinhvien3.longmy

@haugiang.edu.vn

19

Tiểu học Viễn Viễn A1

Đặng Văn Nghiêm

0916541495

c1vinhviena1.longmy

@haugiang.edu.vn

20

Tiểu học Viễn Viễn A2

Đặng Thanh Sum

01687560198

c1vinhviena2.longmy

@haugiang.edu.vn

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter