Hôm nay ngày 08/12/2019, 12:29:17 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng đến với trang thông tin Phòng GD&ĐT Huyện Long Mỹ

THCS
-
+SST

TÊN TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

ĐiỆN THOẠI

EMAIL

1

THCS Lương Nghĩa

Hà Minh Nhựt

0985595675

c2luongnghia.longmy

@haugiang.edu.vn

2

THCS Lương Tâm

Trịnh Nguyễn Trúc Lâm

0985878472

c2luongtam.longmy

@haugiang.edu.vn

3

THCS Thuận Hưng

Đặng Thanh Ty

0918492507

c2thuanhung.longmy

@haugiang.edu.vn

4

THCS Thuận Hòa

Nguyễn Văn Hồ

0989366549

c2thuanhoa.longmy

@haugiang.edu.vn

5

THCS Vĩnh Thuận Đông

Tiêu Thanh Hoàng

0939875679

c2vinhthuandong.longmy

@haugiang.edu.vn

6

THCS Trương Tấn Lập

Nguyễn Thị Kiều Nương

0987573429

c2truongtanlap.longmy

@haugiang.edu.vn

7

THCS Nguyễn Thành Đô

Tiêu Thanh Hồng

0986559664

c2vinhvien.longmy

@haugiang.edu.vn

8

THCS Chiêm Thành Tấn

Nguyễn Chi Lăng

01268610369

c2vinhviena.longmy

@haugiang.edu.vn

9

THCS Xà Phiên

Nguyễn Văn Bé Sáu

0988967717

c2xaphien.longmy

@haugiang.edu.vn

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter