Hôm nay ngày 08/12/2019, 12:32:47 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng đến với trang thông tin Phòng GD&ĐT Huyện Long Mỹ

Mầm non - Mẫu giáo
-
+ 

SST

TÊN TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

ĐiỆN THOẠI

EMAIL

1

Mẫu giáo Thuận Hòa

Lý Thị Thanh Thủy

0937764969

c0thuanhoa.longmy

@haugiang.edu.vn

2

Mẫu giáo Lương Nghĩa

Lưu Thị Muội

0946194491

c0luongnghia.longmy

@haugiang.edu.vn

3

Mẫu giáo Lương Tâm

Phan Thị Mai

0907400796

c0luongtam.longmy

@haugiang.edu.vn

4

Mẫu giáo Thuận Hưng

Trịnh Thị Hồng Dẵn

01684645578

c0thuanhung.longmy

@haugiang.edu.vn

5

Mẫu giáo V.T. Đông

Huỳnh Thị Ngọc Chi

01206454723

c0vinhthuandong.longmy

@haugiang.edu.vn

6

Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1

Phạm Lệ Nhĩ

0985876170

c0vinhvien1.longmy

@haugiang.edu.vn

7

Mẫu giáo Vĩnh Viễn 2

Lý Kim Sương

0972333708

c0vinhvien2.longmy

@haugiang.edu.vn

8

Mẫu giáo Vĩnh Viễn A

Nguyễn Phương Tuyết

0982629615

c0vinhviena.longmy

@haugiang.edu.vn

9

Mẫu giáo Xà Phiên 1

Dương Thị Ánh Hồng

01679961859

c0xaphien1.longmy

@haugiang.edu.vn

10

Mẫu giáo Xà Phiên 2

Võ Thị Kim Gương

01222153757

c0xaphien2.longmy

@haugiang.edu.vn

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter