Hôm nay ngày 21/10/2019, 8:25:29 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Tổ Văn Phòng, Xây Dựng Cơ Bản, Thiết bị- Thư Viên-CNTT
-
+

 

TỔ VĂN PHÒNG - XÂY DỰNG CƠ BẢN - THIẾT BỊ - THƯ VIỆN - CNTT
----------oo00oo-----------
 

Lê Văn Em          

Chức vụ: Chuyên viên

Sinh năm: 1962

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Điện thoại: 0983 345 687

Email: emlv.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản trường học của ngành.

- Tham mưu kế hoạch nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới, trang thiết bị GD

- Phụ trách xây dựng NTmới Tiêu chí 05 về CSVC đạt chuẩn Quốc gia.

- Lập kế hoạch kiểm tra bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất trường học.

- Theo dõi Chỉ tiêu - Kế hoạch huy động học sinh các cấp được giao.

- Phụ trách công tác xây dựng quang cảnh trường Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp. 

Huỳnh Dương      

Sinh năm: 1988

Chức vụ: Văn thư

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0975 444 906 

Email: duongh.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của ngành. Trực văn phòng giờ hành chính.

- Báo cáo tháng cho UBND thị xã. Ghi biên bản họp cơ quan, hợp lệ hiệu trưởng.

- Tiếp công dân và tiếp tân khi khách đến liên hệ công tác với cơ quan.

- Phát hành tài liệu phục vụ hội nghị, họp của ngành, cơ quan.

- Chuẩn bị VPP cho cơ quan. Chuẩn bị âm thanh, nhạc nền phục vụ lễ hội.

- Quản lý cấp phát các loại Báo chí của cơ quan.

- Tham mưu lãnh đạo, phối hợp các bộ phận khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter