Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:32:39 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Tổ nghiệp vụ - Tổ chức
-
+TỔ NGHIỆP VỤ - TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC
----------oo00oo-----------
 

1.Trương Kim Cúc

Chức vụ: Chuyên viên

Sinh năm: 1963

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: 

Điện thoại: 0985775835

Email: cuctk.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách ngành học Mầm non. Biện pháp huy động trẻ theo chỉ tiêu, NQ.

- Tham gia công tác PCMN Trẻ 5 tuổi đạt chuẩn Quốc gia.

- Tham gia xây dựng trường đạt chuẩn QG, chất lượng cao ngành học Mầm non.

- Kiểm định chất lượng và bồi dưỡng thường xuyên bậc học phụ trách

 

2. Huỳnh Thanh Quý      

Chức vụ: Chuyên viên

Sinh năm: 1970

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm

Trình độ chính trị: 

Điện thoại: 0939016787

Mailquyht.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách bậc Tiểu học và phối hợp công tác PCGD-XMC bậc Tiểu học.

- Kiểm định chất lượng và bồi dưỡng thường xuyên bậc học phụ trách.

- Thủ quỹ ngành và cơ quan. Thu, chi đúng nguyên tắc quản lý quỹ.

- Phụ trách theo dõi việc thực hiện các cuộc vận động lớn trong ngành.

- Quản lý công tác Học sinh - Sinh viên của ngành.

- Tham gia xây dựng trường chuẩn Quốc gia, chất lượng cao bậc Tiểu học.

 

3.Trần Thị Bé Ba   

Chức vụ: Chuyên viên

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Điện thoại: 0975 930 531

Email: bathb.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách bậc Trung học cơ sở, cấp phát bằng, duyệt qui mô tháng.

- Tham gia xây dựng trường chuẩn Quốc gia, chất lượng cao bậc THCS.

- Kiểm định chất lượng và bồi dưỡng thường xuyên bậc học phụ trách

 - Phụ trách nghiệp vụ chung. Lên kế hoạch các Hội thi các bậc học trong năm.

- Thi đua - Khen thưởng của ngành.

- Thực hiện chế độ học bổng cho Học sinh- Sinh viên.

- Phụ trách công tác Đoàn- Đội (Phối hợp với huyện Đoàn).

- Lập biên bản các cuộc họp cơ quan. Điều hành chương trình buổi họp lệ tháng.

 

4. Trương Văn Út  

Chức vụ: Chuyên viên 

Sinh năm: 1968

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Điện thoại: 0166 900 1739

Email: uttv.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách công tác PCGD-XMC các bậc học của ngành.

- Phụ trách công tác Thể chất và Y tế học đường.

- Phụ trách công tác Thanh, kiểm tra ngành (báo cáo LĐ, Huyện, SGD. . .)

- Phụ trách xã NTMới Tiêu chuẩn 14 về PC- THCS và lao động qua đào tạo.

- Phụ trách Kiêm nhiệm công tác thư viện - Thiết bị.

 

5.  Nguyễn Văn Đang  

Chức vụ: Chuyên viên      

Sinh năm: 1983

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ chính trị: Trung cấp 

Điện thoại: 0939 812 369

Email: dangnv.txlongmy@haugiang.edu.vn

- Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ ngành.

- Duyệt bản lương và các chế độ khác cho CB-GV-CNV hàng tháng.

- Duyệt chế độ nâng lương thường xuyên và trước thời hạn.

- Phối hợp các bộ phận kết luận sau thanh kiểm tra liên quan đến Tổ chức cán bộ.

- Lập biên bản khi họp về công tác Tổ chức cán bộ.

 

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter