Hôm nay ngày 23/02/2020, 11:18:49 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Tổ Kế toán
-
+TỔ KẾ TOÁN PHÒNG GIÁO DỤC
----------oo00oo-----------
 

 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

  Chức vụ:  Kế Toán trưởng

 Sinh năm: 1968

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ chính trị: Trung cấp 

 Điện thoại: 0974 645 399

 Email: diepntn.txlongmy@haugiang.edu.vn  

- Phụ trách trách nhiệm Kế toán trưởng ngành.

- Thực hiện kế hoạch quy chế Chi tiêu nội bộ của cơ quan (hiệu quả, tiết kiệm).

- Có kế hoạch cụ thể chế độ bồi dưỡng cho tập thể cơ quan nhân các ngày lễ tết.

- Cân đối ngân sách và tìm nguồn cho công tác quan hệ ngoại giao phát triển ngành.

- Kiểm tra nguyên tắc Thu - Chi tài chính của Thủ quỹ cơ quan đúng quy định.

- Quản lý sổ tài sản cơ quan.

 

 Huỳnh Thị Bích Huyền   

  Chức vụ:  Kế Toán viên

 Sinh năm: 1988

 Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

 Trình độ chính trị: Trung cấp 

 Điện thoại: 0969 775 076

 Email: huyenhtb.txlongmy@haugiang.edu.vn    

- Thực hiện nhiệm vụ do Kế toán trưởng phân công.

- Tổng hợp lương tháng. Duyệt, qui mô phụ cấp ưu đãi và các loại phụ cấp khác, lên kế hoạch cấp phát. Ra phiếu chi cho toàn ngành. Gửi Email và rà soát giấy rút tiền. Kiểm tra quyết toán chi thường xuyên. Tập hợp chứng từ đối chiếu tạm ứng, thực chi với kho bạc. Quyết toán với phòng TC-KH quý. Quản lý quỹ học phí các trường. Kiểm tra hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí theo Nghị định 49 và hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 29.

 

 

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter