Hôm nay ngày 21/10/2019, 8:24:14 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Lãnh đạo
-
+

LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ LONG MỸ

--------oo00oo--------
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ có 01 Trưởng Phòng và 02 Phó Phòng

Trưởng Phòng: LÊ VĂN TRẮNG

Sinh năm: 1966

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cử nhân 

Trình độ quản lí: ThS.QLGD

SĐT: 091 883 0770

Email: tranglv.txlongmy@haugiang.edu.vn

-  Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo

-  Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực:

   . Công tác Tài chính, Tổ chức, Xây dựng cơ bản.

   . Kiểm tra tiến độ thực hiện của các bộ phận Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   . Chỉ đạo công tác Thanh kiểm tra ngành. Giải quyết đơn thư khiếu nại.

   . Trực tiếp chỉ đạo các trường thuộc địa bàn

 

Phó Trưởng phòng: TRƯƠNG THỊ HẰNG

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Trình độ quản lí : Cử nhân QLGD

SĐT: 0985 040 439

Email: hangth.txlongmy@haugiang.edu.vn

   . Trực tiếp phụ trách lĩnh vực chuyên môn giáo dục Mầm non - Mẫu giáo.

   . Trực tiếp chỉ đạo, quản lý công tác Văn phòng và thực hiện nội quy cơ quan.

   . Quản lý An ninh văn hóa và các tổ chức nước ngoài liên quan đến ngành.

   . Về tài chính: là phó chủ tài khoản, ký duyệt qui mô giờ, buổi theo cấp học phụ trách, ký duyệt bảng lương hàng tháng của các đơn vị; duyệt các chứng từ theo ủy quyền của Trưởng phòng trong từng trường hợp cụ thể. Được ký duyệt tam ứng của cơ quan. Theo dõi chi tiêu nội bộ.

Trực tiếp chỉ đạo các trường thuộc địa bàn

 

Phó Trưởng phòng: VÕ THIỆN TÂM

Sinh năm: 1965

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Trình độ quản lí: Cử nhân QLGD

SĐT: 0972 836 258

Email: tamvt.txlongmy@haugiang.edu.vn

  . Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực chuyên môn bậc phổ thông gồm: cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.

  . Chỉ đạo công tác PCGD-XMC các cấp học THCS.

  . Chỉ đạo công tác Thi đua-Khen thưởng của ngành.

  . Trực tiếp chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học.

  . Trực tiếp chỉ đạo công tác: Thư viện-Thiết bị & CNTT, Y tế, Đoàn- Đội, nông thôn mới. 

 

 

 

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter