Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:20:02 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên Mầm non cốt cán 2018-2019(13/09/2018 11:09:37 GMT+7)
Căn cứ công văn số 421/PGDĐT- GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tập huấn “Bồi dưỡng thường xuyên và Hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục Mầm Non” cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm học 2018-2019;

Trong ngày 08/09/2018 tại trường mầm non Hoa Mai, Nhà trườngtổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán. Tại lớp tập huấn có sự hiện diện của đại diện Ban giám hiệu trường cùng 25 học viên là Tổ trưởng, giáo viên của các trường Mầm non Hoa Mai.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, gióa viên Mâm non thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục Mầm non; Nắm vững yêu cầu khi tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học trong chương trình GDMN đảm bảo phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ; Biết vận dụng được các kiến thức đã học vào công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chơi, hoạt động học cho trẻ trong các thời điểm của chế độ sinh hoạt theo Chương trình giáo dục Mầm non phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ.

Nội dung chủ yếu của tập huấn là

- Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của GVMN trong giai đoạn hiện nay (BDTX)

- Phòng ngừa và xử lý ban đầu về ngộ độc thực phẩm (BDTX)

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động học cho trẻ trong cơ sở GDMN phù hợp với điều kiện thực tiễn của lớp, trường, địa phương, khả năng và nhu cầu của trẻ ( Hướng dẫn chơi – Tập đối với nhà trẻ).

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi - học đối với trẻ Nhà trẻ - Mẫu giáo

- Một số biểu mẫu KHGD.

- Xây dựng MTGD an toàn lành mạnh thân thiện cho trẻ trong cơ sở GDMN (BDTX)

- Giao tiếp tích cực của giáo viên mầm non với trẻ và với cha, mẹ của trẻ. (BDTX)

Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường học cập nhật kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của ngành giáo dục; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực quản lý theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn Hiệu trưởng; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Qua 1 ngày tập huấn, thành phần dự học đầy đủ, nắm bắt kịp thời các thông tin, nội dung đã được tập huấn.  Và mỗi cán bộ, giáo viên sẽ mang những kiến thức đã được trang bị về áp dụng tại trường sao cho phù hợp và mang lại nhiều hiệu quả hơn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ./.

Tin ảnh Trường Mầm Non Hoa Mai

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter