Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:25:56 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Thông báo
-
+

Thông báo về việc tổ chức Hội thi Giáo viên thư viện giỏi và tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh năm học 2015-2016(15/03/2016 14:03:21 GMT+7)
Căn cứ công văn 1072/SGDĐT-QLTB&TV ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương hướng nhiệm vụ CNTT-QLTB&TV năm học 2015-2016; Căn cứ kế hoạch số 77/KH-SGDĐT ngày 04/11/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc tổ chức Hội thi cán bộ, giáo viên thư viện và tuyên truyền giới thiệu sách giỏi năm học 2015 – 2016; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham dự Hội thi Giáo viên thư viện giỏi và tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số vấn đề lưu ý cụ thể như sau:

1. Thời gian khai mạc và tổng kết hội thi

- Lễ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 29/03/2016.

- Lễ tổng kết lúc 14 giờ ngày 01/4/2016.

 

          2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Địa điểm thi lý thuyết: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (thi lý thuyết 30 câu trắc nghiệm với thời gian 40 phút).

         

  1. Địa điểm thi thuyết trình và ứng xử  (thời gian thi 15 phút/thí sinh)

          - Giáo viên các trường THPT thi tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Giáo viên, học sinh các trường THCS thi tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- Giáo viên, học sinh các trường Tiểu học thi tại Trung tâm GDTX Tỉnh.

 

5. Thang điểm chấm thi

* Giáo viên thi 4 phần: 20 điểm.

- Lý thuyết: 6 điểm.

- Sáng kiến kinh nghiệm: 4 điểm.

- Thuyết trình: 8 điểm (thuyết trình sớm hơn 10 phút và trễ hơn 12 phút trừ 1 điểm)

- Ứng xử: 2 điểm.

* Học sinh thi 2 phần: 10 điểm.

- Thuyết trình: 8 điểm (thuyết trình sớm hơn 10 phút và trễ hơn 12 phút trừ 1 điểm).

- Ứng xử: 2 điểm.

 

* Lưu ý:  Các thí sinh nộp bài thuyết minh dự thi (03 bản) và sáng kiến kinh nghiệm (03 bản) về Phòng QLCSVC-KT&KĐ trước ngày 15/03/2016.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt theo tinh thần công văn này ./.        

 

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter