Hôm nay ngày 27/02/2020, 1:59:03 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Thông báo
-
+

Thông báo về việc phát động hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang.(27/03/2016 21:03:46 GMT+7)
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-STNMT-ĐTN-SGD&ĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh Đoàn Hậu Giang về việc Tổ chức hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ đề nghị các trường TH, THCS như sau:

- Tổ chức phát động đến tất cả học sinh của trường để các em hưởng ứng cuộc thi.

- Phân công nhóm giáo viên có bộ môn phù hợp với hội thi để tư vấn vấn và giúp đỡ học sinh tham gia.

- Truy cập mẫu hồ sơ dự thi trên internet tại google “Sáng tạo xanh tỉnh hậu giang”.

 

Nhận được thông báo này, các trường tổ chức thực hiện tốt tinh thần trên./.

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter