Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:37:16 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Thông báo
-
+

Danh sách giáo viên xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú" năm 2017(24/11/2016 14:11:04 GMT+7)
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” NĂM 2017

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ LONG MỸ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGƯT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

XÉT TNG DANH HIU  “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” NĂM 2017

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Tóm tắt thành tích

 1

Đỗ Thanh Tú

Giáo viên tổng phụ trách, Trường Tiểu học Long Phú 2, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1999, thời gian công tác: 17 năm, đạt DH CSTĐCS 10 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2009, nhận BK Thủ tướng 2013, nhận BK UBND Tỉnh 2014, nhận BK của TƯ Đoàn 2016.

2

Nguyễn Kim Duyên

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phượng Hồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1996, thời gian công tác: 20 năm (11 năm đứng lớp), đạt DH CSTĐCS: 08 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2014., nhận BK UBND Tỉnh 2013, 2015.

3

Võ Văn Sự

Giáo viên Trường Tiểu học Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1994, thời gian công tác: 22 năm, đạt DH CSTĐCS 10 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2009, nhận BK UBND Tỉnh 2012, 2015.

4

Nguyễn Thị Lang

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Long Trị A, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1985, thời gian công tác: 31 năm (GV đứng lớp 14 năm), đạt DH CSTĐCS 07 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2011, nhận BK UBND Tỉnh 2011, 2015

5

Trần Hoàng Thành

Giáo viên Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1990, thời gian công tác: 26 năm, đạt DH CSTĐCS 12 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2007, 2013, nhận BK UBND Tỉnh 1993, 1995, 2007, 2012.

6

Huỳnh Cẩm Thúy

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Năm vào ngành: 1994, thời gian công tác: 22 năm (GV đứng lớp 21 năm), đạt DH CSTĐCS 11 lần, đạt DH CSTĐ tỉnh 2009, 2014, nhận BK Thủ tướng 2015, nhận BK UBND Tỉnh 05 lần.

 Danh sách có 06 cá nhân

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter