Hôm nay ngày 13/12/2019, 9:07:36 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Thông báo
-
+

Về việc đăng ký sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thị xã Long Mỹ lần thứ III năm 2016(10/03/2016 10:03:01 GMT+7)
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015  của Ủy ban nhân dân lâm thời thị xã Long Mỹ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thị xã Long Mỹ lần thứ III năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2015  của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thị xã Long Mỹ lần thứ III năm 2016,

Để chuẩn cho BTC cấp tỉnh kiểm tra tiến độ thực thực cuộc thi, nay PGD&ĐT thị xã Long Mỹ thông báo như sau:

 

1. Các trường rà soát lại tiến độ thực hiện các sản phẩm dự thi cấp thị xã và nộp sản phẩm về PGD&ĐT kèm hồ sơ theo qui định hạn chót 15/4/2016.

 

2. Để báo cáo với đoàn kiểm tra của BTC cấp tỉnh vào ngày 25/3/2015, đề nghị các trường gửi đăng ký tên sản phẩm về PGD&ĐT hạn chót ngày 18/3/2016 (thứ sáu) theo địa chỉ email: tamvt.txlongmy@haugiang.edu.vn

Mẫu:

TT

Họ và tên tác giả

Lớp

Tên sản phẩm

Lĩnh vực

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

                                                                   Hiệu trưởng.

Nhận được thông báo này, Hiệu trưởng các trường thực hiện đúng tinh thần trên./.                                                                           

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter