Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:02:16 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Lịch công tác tháng
-
+LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8-9/2018

 

Ngày

Thứ

Công việc

Đơn vị

thực hiện

01-15/8/2018

 

Tiếp đoàn kiểm tra của SGD&ĐT 9 nội dung.

Các trường

01/8/2018

Tập trung học sinh, tuyển sinh, Họp HĐSP

Các trường

02/8/2018

Năm

Chính trị hè (1-ĐV): TH: Lê Văn Tám, Thuận An, Vĩnh Tường, Long Bình, Bình Thạnh, Long Trị 1)

Theo lịch

03/8/2018

Sáu

Chính trị hè (2-ĐV): TH: Long Trị 2, Long Trị A, Trà Lồng, Long Phú 1,2, Tân Phú 1,2,3, Long Trị A1)

Theo lịch

06/8/2018

Hai

Chính trị hè (3-ĐV): THCS: Long Trị A, Long Trị, Trà Lồng, Tân Phú, Thuận An)

Theo lịch

06-11/8/2018

 

Thiết lập danh mục đồ dùng dạy học

THCS

07/8/2018

Ba

Chính trị hè (4-ĐV): MG: Bình Thạnh, Long Trị, Họa Mi, Hoa Mai, Long Phú, Trà Lồng, Tân Phú, Long Trị A, Phượng HoongfLong Bình, THCS Long Phú, THCS Trịnh Văn Thì.

Theo lịch

08/8/2018

Chính trị hè (5-ĐV): THPT Long Mỹ, THPT Tân Phú, PTDTNT.

Theo lịch

09/8/2018

Năm

Chính trị hè (6-CĐV): Tất cả các trường MN, MG; 12 trường TH (trừ Vĩnh Tường, Trà Lồng, Lê Văn Tám.

Theo lịch

10/8/2018

Năm

Chính trị hè (7-CĐV): 07 trường THCS, TH: Vĩnh Tường, Trà Lồng, Lê Văn Tám, THPT.

Theo lịch

13/8/2018

Ba

TỰU TRƯỜNG

Các trường

15/8/2018

Nộp qui mô lớp năm học 2018-2019 về PGD&ĐT (có mẫu)

MN, MG

16-30/8/2018

 

Họp PHHS, bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường

Các trường

22/8/2018

 

Báo cáo nhanh số liệu học sinh tiểu học

TH

22/8/2018

 

Duyệt qui mô lớp THCS

THCS

23/8/2018

Năm

Nộp tuyển sinh lớp 1 (2 bộ)

TH

23-24/8/2018

Năm

Duyệt qui mô lớp, phân công TH

TH

05/9/2018

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Các trường

06/9/2018

Năm

Báo cáo họp PHHS

Các trường

14/9/2018

Sáu

Nộp danh sách học sinh năm học 2018-2019

THCS

14/9/2018

Sáu

Nộp tuyển sinh 6 chung năm học 2018-2019

THCS

(Lịch liệt kê công việc cho các trường, nếu có thay đổi PGD&ĐT sẽ điều chỉnh).

                            Thị xã Long Mỹ, ngày 31 tháng 8 năm 2018

                             Người tổng hợp: Võ Thiện Tâm    

 

 

 

                            

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter