Hôm nay ngày 21/10/2019, 7:59:39 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Giới thiệu
-
+DANH DÁCH CÁN BỘ- CÔNG NHÂN VIÊN PGD TX LONG MỸ

TT ẢNH ĐẠI DIỆN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Lê Văn Trắng Trưởng Phòng tranglv.txlongmy@haugiang.edu.vn 0918 830 770
2 Võ Thiện Tâm P. Trưởng Phòng tamvt.txlongmy@haugiang.edu.vn 0972 836 258
3 Trương Thị Hằng P. Trưởng Phòng hangtt.txlongmy@haugiang.edu.vn 0985 040 439
4 Trương Kim Cúc Chuyên viên cuctk.txlongmy@haugiang.edu.vn 0985 775 835
5 Huỳnh Thanh Quý  Chuyên viên quyht.txlongmy@haugiang.edu.vn 0939 016 787
6 Trần Thị Bé Ba Chuyên viên battb.txlongmy@haugiang.edu.vn 0975 930 531
7 Trương Văn Út Chuyên viên uttv.txlongmy@haugiang.edu.vn 0166 900 1739
8 Nguyễn Văn Đang Chuyên viên dangnv.txlongmy@haugiang.edu.vn 0939 812 396
9 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Chuyên viên diepntn.txlongmy@haugiang.edu.vn 0974 645 399
10 Huỳnh Thị Bích Huyền Chuyên viên huyenhtb.txlongmy@haugiang.edu.vn 0969 755 076
11 Lê Văn Em Chuyên viên emlv.txlongmy@haugiang.edu.vn 983 345 687
12 Huỳnh Dương Văn thư duongh.txlongmy@haugiang.edu.vn 0975 444 906

 

 

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter