Hôm nay ngày 23/02/2020, 11:06:32 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Giới thiệu
-
+

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX LONG MỸ

----------oo00oo----------- 

    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Long Mỹ; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ thực hiện quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

     Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới chấp hành cấp trên, phân công phụ trách, quản lí Nhà nước theo pháp luật và bằng pháp luật

     Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ, đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự giám sát của thị xã trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

      Bảo đảm tuân thủ theo chương trình, kế hoạch và quy chế làm việc. Các cán bộ công chức của cơ quan được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ kết quả công việc được phân công./.

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter