Hôm nay ngày 24/02/2020, 12:35:17 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

Công văn số: 780/KH-PGDĐT - Kế hoạch họp lệ tháng 12/2016(10/12/2016 21:12:30 GMT+7)

UBND THỊ XÃ LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 780/KHT-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––

Thị xã Long Mỹ, ngày 09 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH HỌP LỆ THÁNG 12/2016

(Từ 30/11 đến 31/12/2016)

Phần 1

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 10-11/2016

I. Công tác xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho 03 công trình nâng cấp sửa chữa kịp thời phục vụ năm học mới, đúng theo quy trình đầu tư  xây dựng cơ bản.

- Hoàn thành hồ sơ xin thanh lý phá bỏ 05 phòng học bán kiên cố cấp 4 của trường THCS Thuận An đã hết niên hạn sử dụng để có mặt bằng xây dựng mới 10 phòng học mới, từ nguồn vốn do Công ty XSKT tài trợ.  

- Tiếp Đoàn thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, về thanh tra việc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn từ năm 2013 đến thời điểm thanh tra. 

- Tham dự nghiệm thu các công trình đầu tư xây dựng trường học từ nguồn vốn đầu tư  cho xã NTM và nguồn vốn đầu tư công theo Kế hoạch trung hạn, do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư.

- Kết hợp với QLDA đầu tư xây dựng thị xã, trình lãnh đạo UBND thị xã xin chủ trương đầu tư bổ sung trang thiết bị cho các công trình xây dựng phòng học nhưng thiếu vốn mua sắm trang thiết bị.  

- Đang tiến hành thực hiện các bước lập hồ sơ thủ tục đầu tư gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các trường trên địa bàn phục vụ năm học 2016 – 2017 từ nguồn vốn do Công ty XSKT tài trợ. 

II. Công tác Thiết bị - Thư viện:

* Phòng:

- Cấp bổ sung các loại ấn phẩm phục vụ công tác giảng dạy năm học 2016-2017 cho các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 hoạt động thư viện, thiết bị.

* Trường:

- Các đơn vị trường tổ chức thực hiện các loại sổ sách theo qui định.

- Các trường tổ chức vệ sinh phòng thư viện, thiết bị và sắp xếp các loại hồ sơ, sổ sách đúng theo danh mục.

 

III. Công tác Tổ chức:

  - Xét điều động GV, NV các trường từ nơi thừa đến nơi thiếu: 01 GV.

  - Triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL các đơn vị: 12 CBQL.

  - Phân hạng trường theo quy định sau khi đã duyệt xong mạng lưới năm học 2016-2017 có 32 trường MN, TH, THCS.

  - Xác định lại vị trí việc làm của GV, NV các trường THCS. 

  - Báo cáo đánh giá công chức, viên chức về Phòng Nội vụ TX Long Mỹ.

  - Báo cáo thống kê số lớp, học sinh, trình độ CBQL, GV, NV; báo cáo thẩm định số người làm việc về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Triển khai quyết định bổ nhiệm lại đối với CBQL đã hết nhiệm kỳ: 06 CBQL.

IV. Công tác Kế toán tài vụ:

- Cấp lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên tháng 11/2016; truy lãnh lương do nâng lương cơ sở, truy lãnh phụ cấp thâm niên do tăng tỉ lệ phần trăm.

 - Duyệt rút học phí HKI NH 2016-2017. Kiểm tra hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ tử 3 đến 5 tuổi HK1 (2016-2017).

 

V. Ngành học Mầm non:

* Phòng:

- Tiếp đoàn SGD&ĐT đánh giá ngoài và thẩm định đạt chuẩn quốc gia tai Trường MG Long Trị A.

- Duyệt kế hoạch năm học các trường MN, MG (công lập, ngoài công lập).

- Kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ và báo cáo tự đánh giá Trường MG Long Trị.

- Họp Ban Chất lượng GDMN cấp tỉnh lần 1; họp mạng lưới chuyên môn GDMN cấp thị xã.

- Tham gia đoàn kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

- Tổ chức Hội thi CBQL chuyên môn giỏi cấp học mầm non từ ngày 29-30/11/2016.

          Tỷ lệ huy động so với trẻ trong địa bàn tính đến thời điểm 07/11/2016.

          Thống kê từ các đơn vị MN, MG qua phúc tra PC năm 2016. Trẻ từ 0-2 tuổi: 1.677; Trẻ từ 3-5 tuổi: 2.684; (trong đó trẻ 5 tuổi: 1.027)

- Nhà trẻ:

                   + 27 nhóm (CL: 20 nhóm, NCL: 7 nhóm); có 489 trẻ, 218 nữ (CL: 350/164 nữ, NCL: 139/54 nữ), tỷ lệ 489/1.677 = 29,15%.

- Mẫu giáo:

          Trẻ từ 3-5 tuổi

                   + 79 lớp (CL: 73 lớp, NCL: 6 lớp); 2.646 trẻ, 1.288 nữ (CL: 2407/1.188 nữ, NCL: 239/100 nữ), tỷ lệ 2.646/2.684 = 98,58%.

          * Tỷ lệ huy động so với chỉ tiêu UBND TX Long Mỹ giao năm 2016:

Trẻ từ 0-2 tuổi: 471; Trẻ từ 3-5 tuổi: 2.600.

- Nhà trẻ tỷ lệ 103,82% (489/471). MG tỷ lệ: 101,76% (2.646/2.600).    

* Trường:

          - Huy động trẻ đạt chỉ tiêu trên giao.

          - Cán bộ quản lý tham gia hội thi CBQL chuyên môn giỏi.

 

VI. Cấp Tiểu học:

* Phòng:

- Số liệu học sinh thời điểm 30/11/2016: 15 trường, 248 lớp, 6.187 học sinh, 2955 nữ, dân tộc thiểu số: 54. K1: 48 lớp, 1.105hs; K2: 55 lớp, 1.308hs; K3: 49 lớp, 1.207hs; K4: 49 lớp, 1.283hs, K5: 47 lớp, 1284hs), 

- Có 04 lớp – khối 2 học chương trình thí điểm trường học mới Việt Nam (VNEN) tại TH Vĩnh Tường, 99 học sinh.

- Có 05 trường dạy nhân rộng Tiếng Việt 1-CNGD: TH Thuận An (6 lớp, 176hs), TH Vĩnh Tường (3 lớp, 65hs), TH Long Phú 2 (2 lớp, 60hs), TH Lê Văn Tám (5 lớp, 165hs), TH Trà Lồng (2 lớp, 68hs) với 521 hs, 17 lớp.

- Có 14/15 trường dạy 2 buổi/ngày (trừ TH Long Bình), 5.195 hs, 199 lớp.

- Có 15/15 trường dạy môn Tiếng Anh (TH Long Trị 1 GV Anh văn mới chuyển về), 3.591 hs, 135 lớp.

- Có 06/15 trường dạy môn Tin học (Lê Văn Tám, Thuận An, Bình Thạnh, Long Phú 1, Long Phú 2, Tân Phú 2), 1.909 hs, 65 lớp.

- Dự giờ, thao giảng cụm để rút kinh nghiệm về đổi mới PP giảng dạy, đổi mới cách đánh giá học sinh (03/12/2016 tại Trường TH Thuận An).

- Dự tập huấn và tổ chức triển khai lại các trường TH“Đánh giá sinh Tiểu học theo Thông tư 22/2016/BGDĐT”.

- Kiểm tra đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục 03 trường (TH Tân Phú 1, TH Tân Phú 2, TH Long Trị 2).

- Tham gia Hội thi GV dạy Giỏi cấp tỉnh có 06 GV được công nhận GV dạy giỏi cấp tỉnh.

- Thi “GVTH dạy giỏi” cấp thị xã khai mạc 20/10/2016 và tổng kết ngày 15/11/2016, có 39 GV dự thi lý thuyết. Kết quả phần lý thuyết: có 24 GV đạt, thao giảng từ ngày 03/11 đến 07/11/2016. Kết quả: đạt 24/24, 02 giải Nhất (Lê Văn Tám), 04 Nhì (Lê Văn Tám, Tân Phú 2, Tân Phú 3-02), 04 giải Ba (Lê Văn Tám, Thuận An, Long Phú 2, Long Trị A), 08KK (Thuận An, Long Phú 1, Long Phú 2, Long Trị A, Long Trị A1-02, Tân Phú 1, Trà Lồng); CN: 06.

* Tỷ lệ huy động so với chỉ tiêu UBND TX Long Mỹ giao năm 2016:

Chỉ tiêu giao: 6.000hs, đạt 6.187, tỉ lệ = 103,11%.

* Trường:

- Thực hiện đúng phân phối chương trình của cấp học đã qui định.

- Lập kế hoạch và báo cáo kịp thời các thông tin về nghiệp vụ.

- Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, qui định thời gian cụ thể để các tổ, khối sinh hoạt chuyên môn theo định kì có hiệu quả.

- Trường TH Thuận An chuẩn bị Hồ sơ trường chuẩn, Sở GDĐT khảo sát ngày 25/11/2016.

- Thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường theo qui định chuyên môn.

 

VII. Cấp THCS:

- Số liệu tháng 11/2016: 07 trường, 126 lớp, 4.587học sinh, 2.274 nữ, dân tộc thiểu số: 17. K6: 36 lớp, 1.288hs; K7: 34 lớp, 1.278hs; K8: 30 lớp, 1.070hs; K9: 27 lớp, 951hs), tăng so với đầu năm học 43 học sinh. Trong đó khối 9 giảm 03 học sinh.

- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tháng 10/2016 (15/10) tại Trường THCS Trịnh Văn Thì môn Lịch sử; sinh hoạt cụm chuyên môn tháng 11/2016 (26/11) tại Trường THCS Thuận An, môn Tiếng Anh: 26/11/2016.

- Các trường tổ chức tốt kiểm tra giữa học kỳ 1 đúng kế hoạch đề ra.

- Nhận được 15 sản phẩm sáng tạo KHKT/15 trường, chọn 06 sản phẩm xếp giải. 01 giải Nhất (Trịnh Văn Thì), 01 giải Nhì (Thuận An), 04 giải Ba (Trịnh Văn Thì-03, Tân Phú). Chọn 06 sản phẩm đăng ký dự thi tỉnh vào tháng 12/2016.

- Thi “GVTHCS dạy giỏi” cấp thị xã khai mạc 20/10/2016 và tổng kết ngày 15/11/2016, có 64 GV dự thi lý thuyết. Kết quả phần lý thuyết: có 43 GV đạt, thao giảng từ ngày 03/11 đến 12/11/2016. Kết quả: đạt 43/43, 05 giải Nhất (Thuận An-02, Long Phú-01, Long Trị A-01, Tân Phú-01), 07 Nhì (Thuận An-05, Long Phú-01, Trà Lồng-01), 06 giải Ba (Thuận An-02, Long Phú-01, Long Trị-01, Long Trị A-02), 15KK (Trịnh Văn Thì-02, Thuận An-06, Trà Lồng-02, Long Phú-01, Tân Phú-02, Long Trị-02). CN: 12.

- Hội thi “Văn hay chữ tốt” cấp tỉnh (24/10/2016), 06 học sinh dự thi, đạt 02 giải: 01 giải Nhất – K9 (Thuận An), 01 giải Tư – K7 (Long Phú). Có 01 học sinh được chọn dự thi cấp khu vực vào ngày 25-27/11/2016 tại tỉnh Long An, kết quả đạt giải Tư (THCS Thuận An).

* Tỷ lệ huy động so với chỉ tiêu UBND TX Long Mỹ giao năm 2016:

Chỉ tiêu giao: 4.394hs, đạt 4.450, tỉ lệ = 101,27%.

            

VIII. Công tác kiểm tra:

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 02 tháng: Tiếp nhận Phiếu chuyển của UBND thị xã 01 trường hợp đơn yêu cầu có liên quan đến CB-GV ngành; PGD&ĐT thực hiện theo quy trình xử lý. Kết quả xác định có nhiều nội dung khiếu nại trong đơn không đúng sự thật. PGD&ĐT đã báo cáo kết quả về UBND thị xã đồng thời thông báo đến thủ trưởng đơn vị xử lý, kiểm điểm cá nhân đứng đơn theo quy định.

- Phối hợp chuyên môn giám sát các Hội đồng thi do ngành tổ chức.

- Thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề 03 trường (TH Bình Thạnh, THCS Long Trị, THCS Tân Phú).

- Dự Lễ bế giảng lớp tập huấn cộng tác viên Thanh tra do SGD&ĐT Hậu Giang kết hợp Trường Đào tạo CBQL thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (ngày 25/11/2016, tại Trường THPT chuyên Vị Thanh). Kết quả có 12/12 cá nhân đạt từ khá trở lên.

 

IX. Công tác phổ cập:

          1. Thống kê mở lớp:

          a. Sau XMC-GDTTSKBC:

XMC

Sau XMC&GDTTSKBC

Mức1

Mức 2

Mức 3

Cộng

Mức 4

Mức 5

Cộng

 

 

 

 

1 (05HV)

2 (10HV)

3 (15HV)

          b. Phổ cập THCS:     

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Cộng

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

 

 

 

 

 

 

1

21

1

21

 

2. Các mặt công tác đã thực hiện:

- Cùng TTHTCĐ các xã, phường tham dự lớp triển khai, tập huấn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” do SGDĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức.

- Kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả PCGD, XMC năm 2016 địa bàn thị xã (từ ngày 11 đến ngày 12/10/2016).

- Lập Tờ trình đề nghị UBND thị xã ra quyết định công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2016 cho 9 xã, phường.

- Hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2016; lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang Kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC năm 2016 thị xã Long Mỹ.

- Phối hợp Hội Khuyến học kiểm tra việc thực hiện tổ chức “Cộng đồng học tập” tại xã, phường đối vớicác Trung tâm học tập cộng đồng trên đia bàn thị xã.

- Hoàn thành việc chấm chỉ tiêu huy động năm 2016 đối với các xã, phường (kết quả có 9/9 đơn vị có tổng số điểm trên 40 điểm so với điểm chuẩn).

- Mang hồ sơ tiếp đoàn tỉnh kiểm tra kỹ thuật PCGD, XMC năm 2016 đối với thị xã Long Mỹ (ngày 28/11/2016, tại TTGDTX tỉnh Hậu Giang).

 

X. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

- Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hậu Giang tổ chức vào ngày 10/11/2016.

- Xét thi đua ngắn hạn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016: có 06 tập thể và 33 cá nhân được khen thưởng. Xét khen thưởng đợt thi đua ngắn hạn về công tác thu BHYT học sinh (15/10/2016), có 12 đơn vị được khen thưởng.

- Tổ chức tốt hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như tổ chức Hội thao cấp thị xã (Giải nhất: Thuận An, giải nhì: Long Trị A, giải ba: Trà Lồng), tham gia hội thao cấp tỉnh đạt giải ba toàn đoàn.

 

HẠN CHẾ

* Kế toán: Còn một số trường chưa báo cáo kinh phí xã hội hóa sửa chữa cơ sở vật chất và các khoản thu ngoài quy định. Các trường chưa báo cáo tiếp tục báo cáo cùng lúc ngày nhận lương tháng 12/2016).   

---------------------------

 

Phần 2

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2016

 

I. Công tác xây dựng cơ bản:         

- Hoàn thiện hồ sơ cho 03 công trình nâng cấp sửa chữa 03 công trình trường tiểu học: Tân Phú 1, 3 và Trà Lồng, từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết, để kịp thời thanh quyết toán trong năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện các bước lập hồ sơ theo từng công đoạn đầu tư gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các trường trên địa bàn phục vụ năm học 2016 – 2017 đúng quy trình theo quy định vốn đầu tư từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết.     

- Thống kê hiện trạng công trình phòng học đang bị xuống cấp của các trường, trình UBND thị xã xin ý kiến chỉ đạo việc có kế hoạch phân bổ kinh phí để đầu tư kịp thời sửa chữa phục vụ năm học tới.

 

II. Công tác Sách - thiết bị:   

* Phòng:

- Tổ chức kiểm tra, hoạt động thư viện, thiết bị ở một số trường.

          - Tiếp tục cấp các loại hồ sơ, sổ sách, ấn phẩm phục vụ công tác giảng dạy năm học 2016-2017 cho các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

- Lập kế hoạch Hội thi “CB-GV thư viện và tuyên truyền giới thiệu sách giỏi” cấp thị xã năm học 2016-2017.

* Trường:

- Triển khai Kế hoạch Thư viện, Thiết bị năm học 2016-2017 của PGD&ĐT.

- Lập kế hoạch hoạt động công tác TV-TB năm học 2016-2017.

- Thực hiện tốt vệ sinh và bảo quản sách, thiết bị; bố trí phòng đọc GV, phòng đọc HS, kho sách, phòng học bộ môn, kho thiết bị một cách khoa học;

- Tiếp tục phát động phong trào quyên góp sách cũ trong học sinh (phát động học sinh đăng ký đến cuối năm học tặng sách cũ lại cho thư viện trường); phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học và đồ dùng học tập (có sổ theo dõi);

          - Chuẩn bị tham dự Hội thi “CB-GV thư viện và tuyên truyền giới thiệu sách giỏi” cấp thị xã năm học 2016-2017;

          - Các trường sau đây chuẩn bị để đón đoàn kiểm tra của tỉnh công nhận các danh hiệu thư viện, thiết bị năm học 2016-2017:

 

TT

Đơn vị trường

Tiểu học

Thư viện đã đạt

Đăng ký

đề nghị công nhận danh hiệu TV năm học 2016-2017

Ghi chú

(nếu còn bảo lưu)

Danh hiệu

Năm học

1

Vĩnh Tường

Xuất sắc

2013-2014

Xuất sắc

 

2

Long Trị A1

Chưa đạt

/

Đạt chuẩn

 

3

Long Trị 2

Chưa đạt

/

Đạt chuẩn

 

4

Tân Phú 3

Chưa đạt

/

Đạt chuẩn

 

5

Thuận An

Đạt chuẩn

2013-2014

Tiên tiến

 

 

CỘNG

 

 

05

 

* THCS:

TT

Đơn vị

Thư viện đã đạt

Đăng ký

công nhận danh hiệu TV năm học 2016-2017

Phòng học

bộ môn THCS

Danh hiệu

Năm học

Số phòng

Đăng ký công nhận 2016-2017

1

Trịnh Văn Thì

X.Sắc

2014-2015

/

03

01 (Lý)

2

Long Trị

T.Tiến

2014-2015

/

03

01 (Hóa)

3

Trà Lồng

/

/

Đạt chuẩn

04

/

4

Long Phú

Chuẩn

2016-2017

Tiên tiến

04

/

 

CỘNG

 

 

02

 

02

 

III. Công tác Tổ chức:

          * Phòng:

  - Thực hiện việc báo cáo kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai bổ sung năm 2016 (PGD&ĐT: Lãnh đạo + Các bộ phận; Trường: BGH + Kế toán).

  - Làm việc với Đảng ủy, UBND xã, phường về việc điều động, bổ nhiệm CBQL đợt 3 năm học 2016-2017 các đơn vị trực thuộc; trình ký quyết định tăng % phụ cấp thâm niên.

  - Trình quyết định hưởng phụ cấp thâm niên để Phòng Nội vụ thẩm định trình UBND thị xã ký quyết định đối với những trường hợp mới hưởng 5%.

  - Làm thẻ công chức các trường trực thuộc theo hạng chức danh nghề nghiệp; xét nâng lương trước thời hạn năm 2016.

* Trường:

- Báo cáo Kê khai minh bạch tài sản theo quy định.

- Hiệu trưởng các trường rà soát giải quyết những trường hợp hưởng phụ cấp ưu đãi, thâm niên phải đúng theo quy định.

                                                                     

IV. Công tác Kế toán tài vụ:

* Phòng:

- Cấp lương, hoạt động phí tháng 12/2016.Riêngphụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên sẽ cấp nếu được bổ sung kinh phí.

          * Trường:

- Nộp: Lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên tháng 01/2017 (bộ phận Tổ chức duyệt biên chế, ghi ngày ký trong tháng 01/2017).

- Thanh toán hoạt động còn tồn chậm nhất sau 1 tuần nhận hoạt động. Vì là tháng cuối năm nên phải thanh toán hết, nếu tồn phải nộp trả tiền mặt vào Kho bạc.

- Ra lai học phí HK1 năm học 2016-2017, đăng nộp vào Kho bạc, dự trù kinh phí rút khi có nhu cầu. Để đảm bảo quyết toán trong năm 2016, PGD&ĐT chỉ giải quyết rút học phí đến 15/12/2016 và nhận quyết toán đến 23/12/2016.

          - Kiểm lai thu học phí HKI NH 2016-2017 vào ngày 09/12/2016, thời gian: 8 giờ (đối với trường THCS), 13 giờ 30 phút (đối với trường MN-MG), địa điểm: PGD&ĐT thị xã Long Mỹ.

 Hồ sơ gồm: Tất cả các quyển lai thu học phí (kể cả lai chưa sử dụng); Bảng kê biên lai thu tiền; Tổng hợp biên lai thu.        

 

V. Công tác chung của các ngành học:

- Các trường phát động và tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS từ nay đến 10/12/2016, ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 01/12/2016 (treo băng rol trước cổng trường).

- Hiệu trưởng các trường tổ chức đánh giá viên chức cuối năm 2016 theo tinh thần Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

          - Các trường chỉ đạo tốt việc thực hiện BDTX cho CBQL, GV trường, có đủ hồ sơ, bảng điểm, bài kiểm tra, kế hoạch…và hoàn thành đúng theo kế hoạch và hướng dẫn của ngành.

- Điều chỉnh Kế hoạch số 675/KH-PGDĐT, ngày 03/11/2016, bỏ mục 3-trang 6 phần hội thi 3. Hội thi CBGV, học sinh tự làm thiết bị dạy học và đồ dùng học tập”; năm học 2016-2017, PGD&ĐT và SGD&ĐT không tổ chức hội thi này.

- Các trường TH, THCS phát động “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2017” và nộp sản phẩm về PGD&ĐT hạn chót 14/4/2017 (liên hệ đ/c Hương nhận điều lệ).

- Các trường tổ chức việc ôn tập, kiểm tra học kỳ 1, tổng hợp và báo cáo đúng thời gian qui định; thực hiện tốt sổ liên lạc của học sinh đến PHHS.

- Tổ chức họp PHHS cuối kỳ 1 từ ngày 14-22/01/2017: báo cáo kết quả học tập của từng học sinh, thu - chi quỹ, tình hình phụ đạo học sinh yếu - kém, các lớp thí điểm...; phương hướng học kỳ 2…Báo cáo họp PHHS về PGD&ĐT (đ/c Hương) hạn chót 27/01/2017 (mẫu như lần báo cáo liền kề, có số liệu đầy đủ từng khối lớp).

- Các trường TH, THCS phát động cuộc thi V/v phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016-2017 theo công văn 1096/SGDĐT-PC-CTTT, ngày 08/11/2016. Thi từ ngày 07/11/2016 đến 15/4/2017, thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet tại địa chỉ duy nhất của cuộc thi: http://giaothonghocduong.com.vn.

- Các trường TH, THCS phát động cuộc thi cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46.Đề tài cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46, năm 2017, Chủ đề: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký mới của Liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?” công văn 1170/SGDĐT-GDTrH, ngày 05/12/2016. Nộp bài hạn chót 20/02/2017 qua Bưu điện, báo cáo số liệu về PGD&ĐT (đ/c Hương) hạn chót 10/3/2016 theo mẫu.

          * Họp lệ Hiệu trưởng sẽ có thông báo sau.

 

VI. Ngành học Mầm non:

          * Phòng:

          - Báo cáo số liệu học kỳ 1 (năm học 2016-2017) về SGD&ĐT (20/12/216).

          - Chuẩn bị báo cáo, hoạt động thao giảng chuyên đề cấp tỉnh “Giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ trong trường mầm non” tại Trường MG Phượng Hồng.

          - Kiểm tra hoạt động chuyên môn 02 trường MN, MG.

          - Tổ chức thao giảng chuyên đề cấp thị xã “Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị lên lớp 1” tại Trường MG Tân Phú. Thành phần: BGH các trường MN, MG (CL và ngoài công lập), tại Trường MG Tân Phú, lúc 7g30 phút, ngày 07/12/2016. Trường xây dựng báo cáo có chất lượng nêu được các giải pháp chỉ đạo và lịch dự kiến chung các đề tài đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, photo 12 bản  cho 11 đơn vi và 01 PGD&ĐT). Riêng các đơn vị đi dự thao giảng cũng photo lịch dự kiến chung đã lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 12 bản để cùng trao đổi học tập.

          - Kiểm tra lần 2 công tác tự đánh giá Trường MG Long Trị.

          - Tổ chức Hội thi “Bé vui khỏe” cấp thị xã (theo Kế hoạch số 588/KH-PGDĐT ngày 15/9/2016). Dự kiến 02 ngày, ngày 29 và 30/12/2016 (MN Hoa Mai: 02 tiết mục văn nghệ khai mạc hội thi, MG Họa Mi: 02 tiết mục văn nghệ tổng kết hội thi)

* Trường:

- Báo cáo số liệu học kỳ 1 (năm học 2016-2017) về PGD&ĐT hạn chót 15/12/216. Các biểu mẫu giống biểu mẫu báo cáo đầu năm học 2016-2017, báo cáo văn bản, yêu cầu đơn vị báo cáo rõ 02 chuyên đề trọng tâm trong năm học, là chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, Chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ. Các số liệu đều có so sánh với cùng kỳ.

- Trường MG Long Trị A tiếp tục bổ sung minh chứng của các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo góp ý của đoàn thẩm định SGD&ĐT.

- Trường MG Phượng Hồng, MG Tân Phú chuẩn bị các tiết thao giảng cho Ban chất lượng cấp học mầm non tỉnh Hậu Giang về tham quan, học tập.

- Trường MG Long Trị chuẩn bị hồ sơ tự đánh giá, PGD&ĐT kiểm tra lần 2.

- Các đơn vị nộp danh sách trẻ dự thi Hội thi “Bé vui khỏe” về PGD&ĐT hạn chót ngày 15/12/2016.

           

  1. Cấp Tiểu học:

           * Phòng:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì 1 (có văn bản cụ thể sau).

- Dự giờ, thao giảng cụm để rút kinh nghiệm về đổi mới PP giảng dạy, đổi mới cách đánh giá học sinh (10/12/2016 tại Trường TH Tân Phú 3, lúc 13 giờ).

- Khai mạc Hội thi“Viết chữ đẹp” ngày 09/01/2017, Hội thi “Tìm hiểu ATGT”” ngày 16/02/2017 (có văn bản cụ thể sau).

- Chuẩn bị tiếp đoàn khảo sát công nhận chuẩn quốc gia Trường TH Thuận An .- Kiểm tra chuyên đề 02 trường.

* Trường:

- Tổ chức tốt kiểm tra định kì HK1; có kế hoạch và phân công GV phụ đạo HS chưa hoàn thành (chưa đạt) sau khi kiểm tra HK1.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách và kết quả học tập của HS đến cuối kì 1.

- Các trường tham dự thao giảng cụm để rút kinh nghiệm về đổi mới PP giảng dạy, đổi mới cách đánh giá học sinh (03/12/2016 tại trường TH Thuận An).

- Nộp hồ sơ học sinh tham dựHội thi“Viết chữ đẹp” và Hội thi “Tìm hiểu ATGTđúng theo mẫu của PGD&ĐT (có thông báo cụ thể).

- Trường TH Thuận An chuẩn bị Hồ sơ trường chuẩn, SGDĐT kiểm tra công nhận váo cuối tháng 12/2016; báo cáo khắc phục trước 15/12/2016.

* Lưu ý:

- Kế hoạch kiểm tra (thành lập BTC, phân công ….); thời gian kiểm tra từng môn; qui định báo cáo, thống kê, mẫu thống kê…. đúng thời gian và chính xác.

- Lên kế hoạch phụ đạo HS chưa hoàn thành (chưa đạt) sau kiểm tra.

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông tư 22/2016, về đánh giá học sinh tiểu học đã được tập huấn.

- Thi “Tiếng Anh trên internet” cấp thị xã khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/01/2017 - thứ bảy (có văn bản, lịch cụ thể).

- Đảm bảo giảng dạy đúng nội dung, chương trình theo qui định; tiếp tục tổ chức triển khai lại trong HĐSP các chuyên đề do Phòng, Sở đã tổ chức, đồng thời tự tổ chức một số chuyên đề theo nhu cầu thực tế của trường.

- Tổ chức sinh hoạt tổ, khối chuyên môn theo hướng đổi mới và hiệu quả; quan tâm công tác bồi dưỡng đối tượng học sinh tham gia giải Toán, tiếng Anh qua mạng, Tin học trẻ….

 

VIII. Cấp Trung học cơ sở:

* Phòng:

- Kiểm tra chuyên đề 02 trường THCS.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi hoạt động chuyên môn cấp học.

- Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 và báo cáo sơ kết học kỳ.

* Trường:

- THCS Long Trị A khẩn trương khắc phục báo cáo và chuẩn bị hồ sơ minh chứng để tiếp đoàn SGD&ĐT đánh giá ngoài.

- Thực hiện hoạt động chuyên môn, kiểm tra nội bộ trường học.

- Môn nào, GV nào còn trễ chương trình phải dạy bù; thiếu cột điểm phải kiểm tra bù trước khi tiến hành kiểm tra học kỳ 1.

          - Sau khi hoàn thành điểm kiểm tra học kỳ 1, BGH chỉ đạo cho GV và bộ phận chuyên môn nhập điểm vào sổ điểm lớp điện tử, sổ chủ nhiệm, sổ học bạ, sơ kết kiểm diện trong sổ điểm lớp chính xác, có xác nhận từng trang của GVCN lớp. Các loại sổ phải sạch, rõ ràng, không bôi xóa tùy tiện.

- Hiệu trưởng chỉ đạo cho GV phụ trách hoạt động NGLL, kết hợp với TPT để đưa nội dung “Giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo” vào sinh hoạt của tháng 12/2016 và tháng 3/2017 (mỗi năm học 2 lần).

- Các trường chỉ đạo tổ chức dạy học theo chuyên đề, mỗi tổ ít nhất 02 tiết/học kỳ theo công văn5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014; đánh giá tiết dạy theo công văn 1148/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/11/2015.

- BGH các trường có kế hoạch chỉ đạo để giáo dục các em theo chủ đề hoạt động của tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn” nhằm giáo dục cho học sinh về truyền thống cách mạng, tạo điều kiện để các em được tham gia các hoạt động phát huy truyền thống đó. Cao điểm là ngày 22/12, ngày Quốc phòng toàn dân.

- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo công văn số 07/PGDĐT-NV ngày 07/9/2015.

- Các trường có GV dự thi tỉnh (12GV), cung cấp tài liệu, tập trung dự giờ để chuẩn bị tốt hội thi vào ngày 19/01/2017.

- Điều chỉnh ngày thi HSG 9 môn cấp thị xã vào ngày 13/01/2017 (thay cho 15/12/2016). Điều chỉnh ngày thi HSG “Giải toán trên máy tính cầm tay” cấp thị xã vào ngày 12/12/2016 (thay cho 29/11/2016). 

- Các trường có kế hoạch để giúp đỡ, bồi dưỡng cho học sinh tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp” theo công văn 753/SGDĐT-GDTrH, ngày 15/8/2016 của SGD&ĐT, nộp hồ sơ về PGD&ĐT hạn chót ngày 30/12/2016 (đ/c Hương); chấm cấp thị xã: 05/01/2017, nộp hồ sơ về SGD&ĐT ngày 20/01/2017.

- Các trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt “Trường học kết nối” đến toàn thể giáo viên: sử dụng tài khoản, cập nhật thông tin, lấy tài liệu, trao đổi bài (PGD&ĐT sẽ kiểm tra các trường trên mạng online).

- Tổ chức tốt kiểm tra học kỳ 1 trong 4 ngày 26,27,28,29/12/2016 (có văn bản).

- Thi học sinh giỏi “Thực hành Lý – Hóa - Sinh” cấp thị xã khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 16/02/2017, tại Trường THCS Thuận An, nộp hồ sơ hạn chót ngày 06/02/2017. Thi “Tiếng Anh trên internet” cấp thị xã khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/01/2017 - thứ bảy (có văn bản, lịch cụ thể).

- Thi học sinh giỏi “Giải toán trên máy tính cầm tay” cấp tỉnh ngày 12/01/2017 tại Trường PTDTNT Him Lam (Châu Thành A). Tập trung tại Phòng GD&ĐT lúc 6 giờ, ngày 12/01/2017 (liên hệ đ/c Hương, DĐ: 01669.993.357).

- Thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp tỉnh tháng 12/2016 (chờ thông báo).

- Duyệt quy mô học kỳ 1 (2016-2017): tháng 9, 10, 11, 12; quy mô ngoài trời 9, 10, 11, 12; quy mô học sinh giỏi: Văn hay chữ tốt (TX, tỉnh), sáng tạo KHKT (TX), từ ngày 05-10/12/2016.

- Tổ chức tốt việc tuyển chọn, bồi dưỡng, kiểm tra học sinh giỏi để chuẩn bị tốt nhất trước khi thi cấp trên; trước 01 tuần dự thi cấp trên, trường tổ chức thi thử, chấm và điều chỉnh, bổ sung những hạn chế cho học sinh.

 

IX. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra chuyên đề  từ 01 đến 02 trường/cấp học.

- Chuẩn bị tiếp đoàn Thanh tra chuyên đề của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra về việc tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với ngành học MN, MG, TH, THCS.

- Các trường MN, MG, TH, THCS Tổng hợp số liệu công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I, báo cáo sơ kết học kỳ I về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

X. Công tác PCGD, XMC, TTHTCĐ:

1. Phòng:

- Chỉ đạo các đơn vị trường tiến hành nhập dữ liệu thông tin vào phần mềm quản lý PCGD, XMC theo lịch.

- Kiểm tra, đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016 (lịch kiểm tra sẽ thông báo cụ thể sau).

- Hoàn thiện hồ sơ sau kết quả kiểm tra kỹ thuật của tỉnh; chuẩn bị tiếp đoàn Kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả PCGD, XMC năm 2016 tỉnh Hậu Giang.

- Chuẩn bị tiếp BGD&ĐT về kiểm tra công nhận công tác PCGDTH năm 2016.

2. Trường:

* Mầm non:

- Phối hợp các cấp học mang hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm học 2015-2016 tiếp đoàn kiểm tra công nhận, công nhận lại của SGD&ĐT.

* Phổ thông:

- Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT chỉ đạo GV kiểm nhiệm phổ cập nhập thông tin vào phần mềm quản lý PCGD, XMC của BGD&ĐT; mang hồ sơ PCGD, XMC năm 2016 tiếp đòan kiểm tra SGD&ĐT kiểm tra công nhận, công nhận lại theo lịch; tiếp tục thực hiện mở các lớp: XMC-GDTTSKBC, PCTHCS, PCTHPT và các lớp bổ túc.

- Cấp Tiểu học chuẩn bị tiếp BGD&ĐT về kiểm tra công nhận công tác PCGDTH năm 2016 của tỉnh Hậu Giang.

      3. TTHTCĐ:

- Tham mưu BCĐ đồng thời phối hợp với Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, THPT chỉ đạo GV kiêm nhiệm phổ cập trong địa bàn thực hiện tốt việc nhập thông tin vào phần mềm quản lý PCGD, XMC của BGD&ĐT theo tiến độ; chuẩn bị đón đoàn Kiểm tra công nhận, công nhận lại kết quả PCGD, XMC năm 2016 của tỉnh.

- Đánh giá, xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng năm 2016; cập nhật thông tin phần mềm quản lý TTHTCĐ.

 

XI. Công tác Thi đua –Khen thưởng:

- Ban hành quyết định phê duyệt và triển khai tiêu chí thi đua cho 4 khối thi đua năm học 2016-2017.

- Tổ chức cho các khối thi đua tự xây dựng tiêu chí thi đua năm học 2016-2017 trên cơ sở tiêu chí của SGD&ĐT. Ban hành tiêu chí thi đua của các khối thi đua năm học 2016-2017.

- Nộp hồ sơ xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân về SGD&ĐT hạn chót 30/11/2016.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 12/2016./.                               

                                                                   

                                                                  

* Nơi nhận:

  - Các trường trong tx.                                           

  - Các bộ phận pgd&đt.

  - Lưu:Văn phòng

                                                                 

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter