Hôm nay ngày 23/02/2020, 11:33:36 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số 76PGDĐT-NV
-
+UBND LÂM THỜI THỊ XÃ LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––
Số: 76/PGDĐT-NV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––                            

      Thị xã Long Mỹ, ngày 01 tháng 10 năm 2015                         

     V/v Kiểm tra chuyên đề các

trường trực thuộc năm học 2015-2016

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-PGDĐT, ngày 28/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ về ban hành Quy định chuyên môn năm học 2015-2016,

Để đánh giá kết quả việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2015-2016 đồng thời tư vấn thúc đẩy cho các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ kiểm tra chuyên đề các trường, cụ thể như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề đột xuất các trường trực thuộc trong năm học 2015-2016. Mỗi tháng kiểm tra từ 1-2 trường/cấp học.

 

2. Nội dung kiểm tra:

          2.1. Công tác tổ chức:   

- Các quyết định phân công CBGV, NV đầu năm học, GV giảng dạy, tổ chuyên môn…; qui trình phân công.

          - Quyết định Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội đồng trường, tổ khuyến học…

          - Hồ sơ lưu của CBCC; hồ sơ và qui trình đánh giá công chức.

         

2.2. Công tác tài chính:

          - Các khoản thu học sinh đầu năm học, thủ tục, sổ sách…

          - Chế độ công khai theo qui định.

 

2.3. Công tác chuyên môn:     

- Dự giờ đột xuất.

          - Kế hoạch năm học, sổ triển khai kế hoạch công tác từng tháng của HT.

          - Nội dung sinh hoạt đầu tuần (sổ).

          - Hồ sơ tổ chuyên môn - tổ văn phòng: Kế hoạch, Biên bản họp tổ, hồ sơ dự giờ, biên bản kiểm tra tổ, theo dõi hoạt động tổ viên (dự giờ, CNTT...).

          - Công tác phân công chuyên môn, thời khóa biểu.

          - Ngoài ra riêng ngành học mầm non: Lịch hoạt động phòng thể chất- âm nhạc, máy kidmarst, môi trường trong và ngoài lớp học thực hiện chuyên đề trọng tâm trong năm học Giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

          - Việc thực hiện các loại sổ theo Điều lệ.

          - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới.

          - Bồi dưỡng học sinh giỏi: phân công, tài liệu dạy, danh sách người học, bảng điểm bồi dưỡng, bài học sinh đã kiểm tra...

- Trường MN, MG: Sản phẩm của trẻ, của cô dự thi cấp trường

          - Sử dụng “Trường học kết nối” THCS.

- Danh sách học sinh yếu - kém qua khảo sát chất lượng đầu năm học.

- Giải pháp phụ đạo hs yếu kém: lịch dạy, phân công, tài liệu dạy, sổ đầu bài dạy...

- Giải pháp giúp GV dạy giỏi dự thi huyện, tỉnh (GVCN và GV bộ môn).

- Kế hoạch chỉ đạo GV tự làm đồ dùng dạy học.

- Ngành học MN: Minh chứng đồ dùng, đồ chơi tự làm bổ sung cho thiết bị quy định tối thiểu.

- Hồ sơ giảng dạy và dự giờ của BGH.

          - Hoạt động của TPT: kế hoạch năm, tháng, lịch sinh hoạt từng tuần, từng lớp…phát thanh học đường.

 

          2.4. Công tác bồi dưỡng thường xuyên:     

          Hồ sơ lưu các năm: kế hoạch, bài kiểm tra, bảng điểm, danh sách cấp giấy chứng nhận, đăng ký mô đun, ban chỉ đạo, ban giám khảo…

 

2.5. Công tác văn thư và hồ sơ lưu:  

- Sổ công văn, văn bản lưu đi - đến.

- Kỹ thuật văn bản hành chính theo qui định.

- Hồ sơ lưu: Sổ điểm lớp, chủ nhiệm, kế hoạch, họp phụ huynh HS, học bạ…

* Ngoài ra riêng ngành học mầm non:

- Sổ bé ngoan, sổ liên lạc, sổ chất lượng, sổ gọi tên - điểm danh, sổ quan sát, sổ chấm cơm, sổ theo dõi mang cơm (trường có tổ chức ăn bán trú).

- Sổ quản lý chuyên môn của BGH.

- Ứng dụng Phần mềm quản lý soạn giảng Mind Manager.

 

2.6. Môi trường sư phạm:

Trường học “Sáng – xanh – sạch – đẹp”.

 

          Nhận được công văn này, đề nghị các trường chuẩn bị tốt theo tinh thần trên./.

 

* Nơi nhận:

- Các trường trong tx.                                              

- Các bộ phận PGD.

- Lưu:   Văn phòng                                                                

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter