Hôm nay ngày 27/02/2020, 3:35:55 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

Công văn số: 380/KH-PGDĐT - Kế hoạch họp lệ tháng 8/2018(04/08/2018 20:08:25 GMT+7)

UBND THỊ XÃ LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 380/KHT-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

                Long Mỹ, ngày 30 tháng 7 năm 2018

              

KẾ HOẠCH HỌP LỆ THÁNG 8/2018

(Từ 30/7 đến 10/9/2018)

 

Phần 1

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 6-7/2018

I. Công tác xây dựng cơ bản:

- Công trình: Trường TH Long Phú 1 đã có Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và chủ trương thực hiện từ nguồn vốn Sự nghiệp giáo dục 2018-2019. Nhưng đến thời điểm hiện nay công trình này vẫn chưa có Kế hoạch phân bổ vốn nên phải tạm dừng ở giai đoạn mới phê duyệt Báo cáo KTKT, không thể trình phê duyệt các bước tiếp theo.  

- Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập từ nguồn vốn do Hàn Quốc tài trợ, đã có Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ về việc phê duyệt dự toán. Nhưng đến thời điểm hiện nay gói thầu này vẫn chưa có Kế hoạch phân bổ vốn nên phải tạm dừng ở giai đoạn mới phê duyệt dự toán, không thể trình phê duyệt các bước tiếp theo.  

- Đã mời đơn vị Tư vấn thiết kế tổ chức khảo sát việc nạo vét cống rãnh thoát nước của Trường TH Long Phú 2 và điểm lẻ Trường MG Long Phú để khai thông cống rãnh và xây dựng thêm một đoạn cống rãnh thoát ra kênh. Vì hiện nay đang bị ảnh hưởng rất lớn về vệ sinh môi trường, do công trình Trụ sở UBND xã Long Phú xây dựng và san lắp mặt bằng tiếp giáp với nhà trường với cốt cao độ san lắp mặt bằng cao hơn với mặt sân trường hiện trạng là 0,75m. Do đó, toàn bộ đều đỗ dốc nước về phía sân trường. Đồng thời toàn bộ nước xả thải phía sau lưng của các hộ dân trong khu vực Chợ của xã Long Phú đều thải qua phía sân của điểm trường mẫu giáo. Như vậy hiện trạng dãy 04 phòng học kiên cố của trường mẫu giáo đang nằm giữa thung lũng không lối thoát nước ra ngoài. 

 

II. Công tác Thiết bị - Thư viện:

- Tiếp đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thư viện – phòng học bộ môn đạt chuẩn năm học 2017-2018. Kết quả trong năm học có 06 thư viện được công nhận (THCS: Xuất sắc gồm Thuận An, Trịnh Văn Thì; TH: Xuất sắc gồm Lê Văn Tám, Thuận An, Long Phú 2 và đạt chuẩn có Tân Phú 3). Có 3 đơn vị được công nhận phòng học bộ môn đạt chuẩn (THCS gồm Trịnh Văn Thì và Long Trị: phòng bộ môn Sinh học đạt chuẩn; TH Thuận An được công nhận phòng Tin học đạt chuẩn).

- Hoàn thành việc tổng hợp số liệu đăng ký đặt ấn phẩm các trường về Công ty sách – thiết bị tỉnh Hậu Giang.

III. Công tác Tổ chức:

- Triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm CBQL chuẩn bị năm học 2018-2019 có 04 CBQL được điều động, bổ nhiệm.

- Duyệt lương, phụ cấp thâm niên, ưu đãi tháng 7/2018;

- Trình ký quyết định tăng % thâm niên cho các trường trực thuộc.

- Báo cáo Dự kiến biên chế năm học 2018-2019 về Phòng TCCB - SGD&ĐT.

 

IV. Công tác tài chính:

- Xét duyệt quyết toán kinh phí năm 2017, quyết toán học phí HK1 năm học 2017-2018 cho các trường; tổng hợp gửi Phòng TC-KH thẩm định kết quả xét duyệt.

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và trình UBND thị xã ra quyết định giao dự toán cho các trường.

 

V. Ngành học mầm non

          * Tỷ lệ huy động so với chỉ tiêu UBND TX Long Mỹ giao năm 2017-2018:

Trẻ từ 0-2 tuổi: 290; trẻ từ 3-5 tuổi: 2.580.

- Nhà trẻ tỷ lệ 123,79% (359/290); MG tỷ lệ: 104,69% (2.701/2.580).

(Đến tháng 5/2018)

* Phòng:

- Hoàn thành thống kê, báo cáo số liệu về PGDMN - SGDĐT đúng thời gian.

- Kiểm tra công tác bảo quản CSVC trong hè năm học 2018 - 2019 một số điểm trường MN, MG công lập và ngoài công lập trên địa bàn thị xã Long Mỹ.

- Trình Lãnh đạo duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của các trường.

- Thống kê số liệu tuyển sinh năm học 2018-2019 của ngành học mầm non.

 

 

Tổng số trường MN, MG: 11 (công lập: 01 MN, 09 MG;

 

 

 

Tư thục: 01 mầm non)

 

 

 

 

Dự kiến tuyển sinh trẻ vào MN, MG của từng trường:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Đơn vị

Tổng số nhóm lớp

Tổng số

Tổng số trẻ mới tuyển

 

 

TS

Nhóm

Lớp

trẻ huy

TS

NT

MG

 

 

 

 

 

động

 

 

 

1

MN Hoa Mai

16

6

10

390

171

55

116

2

MG Họa Mi

15

5

10

400

118

50

68

3

MG Long Bình

3

0

3

120

74

 

74

4

MG Phượng Hồng

9

3

6

212

88

35

53

5

MG Bình Thạnh

7

1

6

125

39

15

24

6

MG Long Trị

9

2

7

310

166

30

136

7

MG Long Trị A

10

3

7

277

117

30

87

8

MG Long Phú

12

3

9

330

203

30

173

9

MG Tân Phú

11

1

10

236

93

10

83

10

MG Trà Lồng

6

2

4

160

61

20

41

11

MN tư thục H&B

0

0

0

0

0

0

0

 

Tổng cộng

98

26

72

2560

1130

275

855

* Trường:

  - Hiệu trưởng Trường MN Hoa Mai dự lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm học 2018-2019 tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

          - Phân công trực và bảo quản cơ sở vật chất trong hè.

 

VI. Cấp Tiểu học:

- Số liệu học sinh thời điểm cuối năm học 2017-2018: 15 trường, 247 lớp, 6.106hs, 2.956nữ; trong đó: K1: 53 lớp, 1.318 hs; K2: 46 lớp, 1.066hs; K3: 53 lớp, 1.287hs; K4: 48 lớp, 1.185hs; K5: 47 lớp, 1.250hs; 63 hs dân tộc Khmer. 212 lớp 02 buổi/ngày với 5.374hs. 148 lớp Tiếng Anh với 3.722hs. 70 lớp Tin học với 1.954hs. - Hoàn thành thống kê, báo cáo số liệu về PGDTH - SGDĐT đúng thời gian.

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của các trường.

- Tham gia Tập huấn bồi dưỡng đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo TT22/2016/BGDĐT (ngày 12,13/7/2018).

- Tham gia Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) lớp 4 (ngày 17,18/7/2018).

- Tập huấn Đổi mới tổ chức và quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 (ngày 25,26/7/2018).

- Tập huấn về công tác PCGD-XMC (ngày 27/7/2018).

 

VII. Cấp THCS:

          - Xét tuyển sinh 6 (lần 1): dự xét 1.214 hồ sơ, được tuyển vào lớp 6 (phổ thông) 1.213/1.214hs, tỉ lệ được xét 99,92%, giảm so cùng kỳ 42 học sinh.

          - Kết quả HS thi lại năm học 2017-2018: HS phải thi lại: 131, HS thi lại: 119; lên lớp: 86, tỉ lệ 72,26%; lưu ban 43 tỉ lệ 32,8%.

- Chọn thêm 02 lớp 6 dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm tại THCS Thuận An; tổ chức khảo sát vào ngày 04/7/2018, kết quả có 64/79 HS đạt yêu cầu.

          - Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” cấp thị xã: tham gia 43 sản phẩm (TH: 12, THCS: 23, THPT: 8; 05 phần mềm). Kết quả đạt 15; 01 Nhất (THPT Long Mỹ), 02 Nhì (THPT Long Mỹ, THCS Trịnh Văn Thì), 06 Ba (THPT Long Mỹ, THCS Long Phú, THCS Trịnh Văn Thì, THCS Trà Lồng, THCS Long Trị, TH Long Phú 2), 06 KK (TH Long Trị A1, THCS Long Phú, THPT Tân Phú, TH Long Phú 1, THCS Long Trị A, THCS Trịnh Văn Thì). Chọn 10 sản phẩm dự thi cấp tỉnh, kết quả: đạt 02 giải, 01 Ba (THPT Long Mỹ), 01 KK (TH Long Phú 2).

- Số liệu cuối năm học 2017-2018: 07 trường, 124 lớp, 4.269hs, 2.143nữ (K6: 34 lớp, 1.233hs; K7: 32 lớp, 1.036hs; K8: 29 lớp, 1.003hs; K9: 29 lớp, 997hs), dân tộc thiểu số: 29. Bỏ học 25hs, tỉ lệ 0,56%, giảm so năm học trước 0,11%.

- Xét TN.THCS năm học 2017-2018:

* TN.THCS: 994/997, tỉ lệ 99,70%; Giỏi: 22,67%, Khá: 47,24%, TB: 29,79%.

* TN.BTTHCS:  29/29, tỉ lệ 100,0%; Giỏi: 0,0%, Khá: 24,14%, TB: 75,76%.

- Hội thi “Tin học trẻ” cấp thị xã (20/4/2018), dự thi 52 (TH: 32, THCS: 15, có 4 phần mềm sáng tạo). Kết quả: đạt 17, 02 Nhất (TH Lê Văn Tám, THCS Long Phú), 03 Nhì (TH Lê Văn Tám-2, THCS Trà Lồng), 06 Ba (TH Lê Văn Tám-2, THCS Thuận An, THCS Long Trị A, THCS Tân Phú), 06 KK (TH LÊ Văn Tám, TH Thuận An, TH Long Phú 1, TH Trà Lồng, THCS Long Trị, THCS Trịnh Văn Thì). Chọn 10 sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

                  

VIII. Kết quả TN.THPT năm học 2017-2018:

TT

TRƯỜNG THPT

DỰ THI

TỐT NGHIỆP THPT

Số lượng

Tỉ lệ (%)

1

LONG MỸ

566

557

98,41

2

TÂN PHÚ

176

176

100,00

3

DT NỘI TRÚ TỈNH

58

58

100,00

 

Cộng

800

791

98,87

4

* TTGDTX Long Mỹ

58

18

31,03

 

IX. Công tác kiểm tra:

- Thực hiện giám sát công tác xét Hoàn thành chương trình Tiểu học và xét Tốt nghiệp THCS năm học 2017 - 2018.

- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra năm học 2017 - 2018 về Thanh tra Nhà nước thị xã và Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia giám sát công tác thi đua cuối năm học 2017 - 2018.

- Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính tại các đơn vị trường học trực thuộc.

- Phối hợp chuyên môn tổ chức kiểm tra Khảo sát chọn học sinh vào lớp 6 Tiếng Anh thí điểm cho năm học 2018 - 2019 tại trường THCS Thuận An.

 

X. Công tác phổ cập-TTHTCĐ:

            1. Thống kê mở lớp:

          a. Sau XMC-GDTTSKBC:

XMC

Sau XMC&GDTTSKBC

Mức1

Mức 2

Mức 3

Cộng

Mức 4

Mức 5

Cộng

 

 

 

 

3 (15HV)

2 (10HV)

5 (25HV)

          b. Phổ cập THCS:     

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Cộng

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

SL

HV

 

 

1

20

 

 

 

 

1

20

 

2. Các mặt công tác đã thực hiện:

- Xét tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm học 2017-2018; 

- Phối hợp với Thị đội rà soát trình độ văn hóa độ tuổi thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2018; 

- Đăng ký danh sách tham gia tập huấn công tác PCGD, XMC về Sở Giáo dục.

- Thực hiện công tác hè, công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học mới.

 

XI. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

Kết quả đề xuất thi đua cuối năm học 2017-2018: 315 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở; đề nghị khen thưởng cho 914 cá nhân và 32 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 124 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở,  10 đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, 03 đơn vị dẫn đầu các khối nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, 140 cá nhân và 03 đơn vị đề nghị Bằng khen UBND tỉnh, 32 cá nhân đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 15 cá nhân đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 tập thể đề nghị tặng Huân chương lao động hạng ba.

.

 

Phần 2

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

I. Công tác xây dựng cơ bản:         

- Liên hệ với Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã về việc các trường đề nghị xin chủ trương để thực hiện sửa chữa cở sở vật chất phòng lớp học, sân trường, nhà vệ sinh...; các hạng mục khác bằng các loại quỹ từ nguồn thu như: Quỹ học phí, Căngtin, nhà xe... để kịp thời sửa chữa hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2018 – 2019.

- Kết hợp với các bộ phận chuyên môn kiểm tra các trường về tình hình bảo quản cơ sở vật chất các trang thiết bị và các mặt công tác liên quan của nhà trường trong thời gian hè năm 2018.

 

II. Công tác Thư viện - thiết bị:      

Các đơn vị trường kiểm tra, rà soát lại thư viện và phòng học bộ môn của đơn vị mình, báo cáo thực trạng để PGD nắm để có hướng bổ sung đảm bảo điều kiện chuẩn bị phục vụ tốt cho năm học 2018-2019, đồng thời định hướng việc đăng ký thư viện và phòng học bộ môn đạt chuẩn trong năm học 2018-2019.

 

III. Công tác Tổ chức:

          * Phòng:

- Triển khai quyết định sáp nhập trường, điều động, bổ nhiệm CBQL chuẩn bị năm học 2018-2019.

- Duyệt bảng lương, phụ cấp ưu đãi, thâm niên tháng 8/2018.

- Trình ký quyết định tăng % thâm niên cho các trường trực thuộc.

- Phối hợp với các bộ phận của PGD&ĐT thực hiện tốt công việc trong tháng 8/2018.

- Xét điều động GV, NV các trường từ nơi thừa đến nơi thiếu;

- Xin chủ trương UBND thị xã về việc hợp đồng GVMN năm học 2018-2019.

- Phối hợp với các ngành học, bậc học duyệt biên chế năm học 2018-2019.

* Trường:

- Lên kế hoạch phân công nhân sự, chú ý căn cứ hiệu quả công tác theo đánh giá xếp loại cuối năm học 2017-2018; phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn, dựa theo Thông tư hướng dẫn và Điều lệ quy định;

- Đối với việc bổ nhiệm các chức danh chuyên môn, Hiệu trưởng ký quyết định theo Điều lệ trường, chỉ báo cáo những trường hợp thay đổi so với năm học trước về Tổ chức PGD; riêng trường hợp phân công GVTPT phải gửi Tờ trình xin ý kiến về Tổ chức để trình Lãnh đạo ký duyệt và phải có ý kiến của Hội đồng đội thị xã; các trường hợp khác vẫn thực hiện theo quy định của năm học 2017-2018.

 

IV. Công tác Tài chính:

* Phòng:

- Xét duyệt quyết toán quí 1,2/2018, quyết toán học phí HK2 năm học 2017-2018 cho các trường để tổng hợp gửi Phòng TC-KH thẩm định kết quả xét duyệt.

          - Đối chiếu với các trường kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm và dự toán kinh phí 6 tháng cuối năm 2018; lập kế hoạch trình UBND thị xã bổ sung kinh phí.

          * Trường:

          - Báo cáo quyết toán kinh phí quí 1,2/2018, quyết toán học phí HK2 năm học 2017-2018 về PGD&ĐT.

- Báo cáo kết quả thực hiện kinh phí 6 tháng đầu năm và dự toán kinh phí 6 tháng cuối năm 2018.        

- Đối với các trường MN, MG và THCS có kế hoạch thu quỹ học phí và xuất hóa đơn kịp thời;mức thu học phí được thực hiện theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Riêng khoản thu tiền ăn bán trú được thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh (có biên bản kèm theo đồng thời trình địa phương và phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt). Ngoài ra, tất cả các trường không được thu các khoản thu ngoài quy định.

          Việc thu, chi quỹ căn tin, nhà xe tiếp tục thực hiện đúng theo Công văn số 850/SGDĐT-KHTC ngày 07/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn thực hiện nguồn thu học phí và nguồn thu sự nghiệp khác đối với cơ sở giáo dục công lập quản lý nguồn thu học phí và nguồn thu sự nghiệp khác đối với cơ sở giáo dục công lập (đảm bảo phải được ghi chép, hạch toán vào sổ sách kế toán của đơn vị như quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp).

- Nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách của học sinh (HK1 năm học 2018-2019).

 

V. Công tác chung của các ngành, cấp học:

- Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tracông tác hè năm 2018 và chuẩn bị năm học mới 2018-2019 của SGD&ĐT với 9 nội dung từ ngày 30/7 đến 15/8/2018 (các trường thực hiện báo cáo theo mẫu của SGD&ĐT).

- Các trường thực hiện tốt công văn 5031/BGDĐT-KHTC, ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

- Bồi dưỡng chính trị hè cho CBGV tổ chức 07 lớp/7 ngày, mỗi lớp học 01 ngày.

* Đối tượng đảng viên: 02/8/2018 (TH Lê Văn Tám, TH Thuận An, TH Vĩnh tường, TH Long Bình, TH Bình Thạnh, TH Long Trị 1); 03/8 (TH Long Trị 2, TH Long Trị A, TH Trà Lồng, TH Long Phú 1-2, TH Tân Phú 1-2-3, TH Long Trị A1); 06/8 (THCS Long Trị A, THCS Long Trị, THCS Trà Lồng, THCS Tân Phú, THCS Thuận An); 07/8 (MG Bình Thạnh, MG Long Trị, MG Họa Mi, MN Hoa Mai, MG Long Phú, MG Trà Lồng, MG Tân Phú, MG Long Trị A, MG Phượng Hồng, MG Long Bình, THCS Long Phú, THCS Trịnh Văn Thì); 08/8 (THPT Long Mỹ, THPT Tân Phú, PTDTNT, GDNN-GDTX).

* Đối tượng chưa đảng viên: 09/8 và ngày 10/8/2018.

- Đề nghị các trường triển khai công văn mới:

+ Quyết định số 992/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về ban hành khung về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tựu trường ngày ngày 13/8/2018, ngày 20/8/2018 dạy chính thức ở cấp THCS; ngày 27/8/2018 dạy chính thức MN, MG và TH (tuần 01-PPCT).       + Triển khai qui định chuyên môn, Điều lệ nhà trường, qui chế xếp loại HS, qui chế dân chủ ... đến từng thành viên, có đánh giá ưu, hạn chế khi thực hiện những qui định trên trong năm học qua.

- Tiếp tục triển khai, vận động thu BHYT học sinh theo các hướng dẫn hiện hành.

- Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ rõ ràng thành viên trong BGH, công việc theo ngày, theo tuần, học kỳ…. Hiệu trưởng khi phân công các thành viên phải có biên bản cụ thể, đủ chữ ký thành viên; có quyết định giao nhiệm vụ; cung cấp những văn bản pháp quy cho các bộ phận. Hiệu trưởng có kế hoạch cho từng công việc, có lịch công tác theo tuần và dán tại văn phòng. Điều chỉnh, cơ cấu lại các tổ chuyên môn cho phù hợp với yêu cầu (nếu thấy cần thiết).

- Vấn đề đồng phục cho học sinh, thực hiện theo Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho HS, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.   

- Công tác BDTX:

+ Các trường MN, MG, TH, THCS nộp Kế hoạch và đăng ký mô đun BDTX 2018-2019 của trường khi có kế hoạch của PGD&ĐT, hạn chót ngày nộp có thông báo sau(2 bộ, có đóng bìa PGD&ĐT duyệt).

+ Hồ sơ BDTX của trường phải có: Quyết định Ban Tổ chức BDTX (có phân công cụ thể), Ban Giám khảo, kế hoạch, bài thu hoạch, bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, danh sách cấp giấy chứng nhận, danh sách GV đăng ký mô đun và bảng ghi điểm GV từng nội dung hàng năm.

+ Hồ sơ GV: có tài liệu học tập, vở ghi bài học, kế hoạch BDTX (có mẫu).

          - Từ 01/8/2018, Họp HĐSP, tổ chức thu nhận HS, phân công GVCN.

          - “Tuần sinh hoạt tập thể”: THCS từ 13-19/8, TH từ 13/8 đến 25/8. Nội dung tuần sinh hoạt tập thể: cho HS làm quen với điều kiện hoạt động của trường, cơ cấu lớp, sinh hoạt nội qui, giới thiệu về nhà trường, thầy cô, thông báo kế hoạch học tập; vệ sinh lớp học, trang trí lớp, tập hát quốc ca…

          - Đại hội PHHS để bầu ra Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhiệm kỳ năm học 2018-2019, thời gian từ 16-30/8/2018. Nội dung họp PHHS đúng chương trình đã hướng dẫn: báo cáo trường, định hướng năm học mới, trang phục, các khoản thu…Riêng các trường có chương trình thí điểm phải thực hiện tốt khâu tuyên truyền đến PHHS. Báo cáo họp PHHS theo mẫu cũ về PGD&ĐT (theo cấp học), hạn chót 06/9/2018 (thứ năm).

          - Lễ Khai giảng năm học mới: 7 giờ - 7 giờ 30, ngày 05/9/2018 (thứ tư).

          * Báo cáo tháng từ cuối tháng 8/2018 (ngày 28 hàng tháng).

          * Họp lệ Hiệu trưởng tháng 9/2018: thông báo sau.

 

VI. Ngành học Mầm non:

          * Phòng:   

- Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 của cấp học về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 11/8/2018.

- Tiếp đoàn kiểm tracông tác hè năm 2018 và công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 30/7/2018 đến ngày 15/8/2018.

- Dự tập huấn: Hội thảo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề và tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN" tại TP. Hồ Chí Minh. ( Từ ngày 1-2/8/2018)

          - Tập huấn chuyên môn hè.

  + Đối tượng: CBQL và GVMN các trường MN, MG trực thuộc.

+ Thời gian: trong tháng 8 ngày tập huấn thông báo sau.

+ Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang

- Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng ở một số trường MN, MG trong địa bàn.

          - Kết hợp bộ phận Tổ chức duyệt biên chế lớp, GV năm học 2018-2019.

* Trường:

- Từ 11/7/2018, thu nhận trẻ nhà trẻ từ 6-36 tháng, mẫu giáo từ  3-5 tuổi. Huy động hết trẻ 5 tuổi trong địa bàn trường quản lý. Hồ sơ nhập học gồm: Đơn xin nhập học, bản sao khai sinh hợp lệ.

- Tổ chức cho học sinh tựu trường đúng quy định (13/8/2018).

- Ngày bắt đầu (thực học),kết thúc học kỳ I, học kỳ IIvà kết thúc năm học:

+ Học kỳ I: từ ngày 27/8/2018 đến ngày 04/01/2019; trong đó, đảm bảo có 18 tuần thực học.                                                  

+ Học kỳ II: từ ngày 07/01/2019 đến ngày 17/5/2019; trong đó, đảm bảo có 17 tuần thực học. 

          - Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9/2018 (thứ tư) theo hình thức lễ hội cấp học mầm non.

- Lập mạng lưới qui mô nhóm lớp, HS năm học 2018-2019 nộp về PGD&ĐT vào ngày 15/8/2018 (thứ tư) theo mẫu (kèm danh sách HS toàn trường có chữ ký GVCN lớp, BGH duyệt, không đóng tập). Mẫu:

PHÒNG GD&ĐT TX LONG MỸ

       TRƯỜNG....

BẢNG QUI MÔ NHÓM LỚP NĂM HỌC 2018-2019

TT

Họ

tên gv

Điểm dạy (ấp, KV)

Tên điểm

(ví dụ)

Học

Nhờ trưởng

Lớp

Nhóm

Loại hình

TSHS

Nữ

Tổng số HS theo độ tuổi

Số cháu MG chia theo độ tuổi

Ghi chú

NT

Nữ

MG

Nữ

3t

Nữ

4t

Nữ

5t

Nữ

1

Ấp 5

Bình Hiếu

TH….

5 t

2 b

25

10

 

 

25

10

 

 

10

5

15

5

 

2

….

Ấp 1

Ba Lượm

TH…

4t

1 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

….

Ấp 2

Cái Nai

 

3t

1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ấp 3

Tân Qưới

 

25-36t

Bán trú

10

4

10

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Thực hiện trên giấy A4 nằm ngan (2 bảng), tùy theo phường xã ghi điểm dạy theo khu vực hay ấp, nếu lớp ghép 3 độ tuổi kẻ thêm cột.

Nếu nhóm trẻ 25-36 tháng là nhóm trẻ ghép (trẻ 18-24 tháng và 25-36 tháng), Hiệu trưởng báo cáo có  ghi chú.   

- Số GV trên lớp:

- Số GV thiếu (Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/3/2015)

- Số GV cần hợp đồng:

- Số GV tiếp tục hợp đồng trong năm học 2018-2019

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Lớp (nhóm) dạy hợp đồng

Ghi chú

 

 

 

 

 

            Người lập                                            ......ngày....... tháng..........năm 2017

                                                                                    Hiệu trưởng

         

- Hiệu trưởng các đơn vị khi phân công và bố trí phòng dạy và GV/lớp cho các lớp 5 tuổi cần căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của BGD&ĐT để đảm bảo điều kiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi.

          - Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2018-2019 (đã gửi mẫu báo cáo).

- Tiếp đoàn kiểm tracông tác hè năm 2018 và công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 của SGD&ĐT Hậu Giang từ ngày 30/7/2018 đến ngày 15/8/2018.

 

VII. Cấp Tiểu học:

          * Phòng:

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đáng giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo TT22/2016/BGDĐT: dự kiến 16,17,18/8/2018.

- Tổng hợp các trường báo cáo kết quả kiểm tra lại đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học ở cuối năm học 2017-2018 (có 20 học sinh) của các trường: TH Lê Văn Tám (10 HS lớp 1); TH Bình Thạnh (01 HS lớp 4); TH Long Bình (04 HS: 01 HS lớp 1, 03 HS lớp 2); TH Long Trị 1 (01 HS lớp 1); TH Long Trị A1 (02 HS lớp 1); TH Tân Phú 3 (02 HS lớp 3).

          - Duyệt danh sách tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 (ngày 17/8/2018)

          - Duyệt phương án phân công đầu năm học 2018-2019: ngày 23-24/8/2018. Hồ sơ mang theo nộp: Bảng phân công (theo mẫu năm học 2017-2018), danh sách phân công GV phụ trách lớp (có sĩ số học sinh, điểm trường dạy), để PGD&ĐT duyệt sĩ số học sinh trên từng lớp, từng điểm trường. Lưu ý: mỗi lớp từ 30-35 HS chia đều/khối (những trường hợp đặc biệt khác có đề nghị kèm theo).

* Trường:

          - Tổ chức kiểm tra lại đối với HS chưa hoàn thành chương trình lớp học cuối năm học 2017-2018 (lưu ý: có biên bản xét kết quả kiểm tra lại).

          - Báo cáo kết quả kiểm tra lại đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học ở cuối năm học 2017-2018 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (thầy Quý) chậm nhất ngày 20/8/2018.

- Xây dựng kế hoạch thu nhận học sinh lớp 1 năm học mới, thành lập Ban tuyển sinh, có phân công nhiệm vụ cụ thể.

          - Bố trí lớp, số học sinh/lớp đúng theo qui định.

          - Bố trí GV- CNV đúng chức năng, nhiệm vụ, định mức tiết dạy. Lưu ý: phân công GV-CNV theo hướng chuyên môn hóa để giữ vững và nâng cao chất lượng.

          - Nộp danh sách học sinh vào lớp 1, biên bản tuyển sinh về Phòng GDĐT duyệt ngày 17/8/2018.

          - Báo cáo nhanh bằng email số liệu HS đầu năm học, gửi trước ngày 22/8/2018 (qua địa chỉ email: quyht.txlongmy@hau giang.edu.vn), mẫu Excel, A4 ngang

BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

TT

Điểm trường

Họ tên GV dạy

Tên lớp

Số H.S

Nữ

HS Khmer

HS nữ Khmer

G.Chú

 

Điểm chính

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm phụ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm phụ 2….

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê độ tuổi học sinh đã huy động ra lớp toàn trường, trong đó có số lượng từng độ tuổi. Riêng HS 6 tuổi ra lớp có số lượng huy động toàn trường và số lượng trẻ 6 tuổi trong địa bàn quản lí ra lớp cụ thể: mẫu Excel, A4 ngang

THỐNG KÊ ĐỘ TUỔI HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Khối lớp

6T

7T

8T

14T

15T trở lên

6 T (trong địa bàn ra lớp)

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Tỉ lệ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?/?

?

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Riêng cột học sinh 6 tuổi trong địa bàn ra lớp ghi đúng:

 HS trong địa bàn ra lớp/HS trong địa bàn quản li; tỉ lệ = ?%

- Nộp danh sách HS bỏ học năm học 2017-2018, học lại năm học 2018-2019, mẫu Excel, A4 ngang.

DANH SÁCH HỌC SINH BỎ HỌC NĂM 2017-2018, HỌC LẠI 2018-2019

TT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

Địa chỉ(ấp-xã)

Lớp bỏ học

Lớp học lại

Ghi chú

01

Nguyễn Văn …

 

20....

KV2-Thuân An

2A

2B

 

- Xây dựng kế hoạch dạy 2b/ngày và bán trú dựa vào điều kiện của trường (kể cả các trường SEQAP và VNEN).

          - Hiệu trưởng dự thảo XD kế hoạch năm học 2018-2019.

          * Thực hiện dạy học mô hình VNEN và Tiếng Việt 1-CND:

          (1)- Tiếp tục thực hiện chương trình TV1-CGD năm học 2018-2019 gồm 6 trường : Vĩnh Tường, Lê Văn Tám, Thuận An, Trà Lồng, Long Phú 2, Tân Phú 3.

          (2)- Tiếp tục thực hiện chương trình VNEN: Trường TH Vĩnh Tường (khối 2,3,4).

          * Thực hiện chương trình:

          - Thực hiện chương trình giảng dạy chính thức (tuần 1-PPCT) từ 27/8/2018.

- Các trường thực hiện chương trình TV1-CGD: Vĩnh Tường , Lê Văn Tám, Thuận An, Trà Lồng, Long Phú 2, Tân Phú 3 thực hiện 02 tuần 0 (không) từ ngày 13/8/2018.

- Trường thực hiện dạy học VNEN lớp 2,3,4: Thực hiện trước 01 tuần từ ngày 20/8/2018 (thành lập HĐTQ và hướng dẫn quy trình học tập).

 

VIII. Cấp Trung học cơ sở:

* Phòng:

- Kiểm tra việc tựu trường và thực hiện chương trình ở một số trường.

- Duyệt sĩ số học sinh/lớp và phân công chuyên môn năm học 2018-2019.

* Trường:

          - Từ 06/8-11/8/2018: Hiệu trưởng chỉ đạo cho tổ trưởng, GVBM kết hợp GV phụ trách thiết bị, bổ sung phân loại thiết bị theo khối, môn, chương, bài; lập sổ danh mục theo dõi sử dụng thiết bị dạy học của từng GV.

          - Hiệu trưởng tổ chức đánh giá các hoạt động cuối năm học, trong hè: tổng kết năm học, xét TN.THCS, tuyển 6, ôn tập tuyển 10. Tổ chức đánh giá có biên bản, tự kiểm (nếu sai phạm) nêu rõ trách nhiệm, hướng khắc phục.

- Duyệt phân công chuyên môn đầu năm học 2018-2019: nộp và duyệt trong ngày 22/8/2018 (thứ tư). Hồ sơ mang theo nộp: Bảng phân công (TT, Họ và tên, chức danh, chuyên môn, môn-lớp dạy, số tiết kiêm nhiệm, số tiết dạy, tổng số tiết)-A4 ngang (2 bộ); bảng sĩ số học sinh (Khối, số lớp, học sinh, nữ, DT, tỉ lệ hs/lớp, cộng chung)-A4 đứng (01 bộ). Mỗi lớp 37-45 HS chia đều/khối (những trường hợp đặc biệt xem xét riêng). Đề nghị các trường lấy sĩ số thực tế. Phân công CBGV theo các văn bản hiện hành.

          - Trường báo danh sách HS từng lớp (mẫu như năm học trước). Danh sách có GVCN ký tên, Hiệu trưởng duyệt, làm trên giấy A4 ngang, đóng tập, có tổng hợp thống kê ở trang đầu, gửi PGD&ĐT (đ/c Hương) hạn chót 14/9/2018 (thứ sáu).

          - Nộp d/s HS bỏ học năm học 2017-2018 mà học lại năm học 2018-2019. Mẫu:

TT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

Địa chỉ

(ấp-xã)

Lớp bỏ học

Lớp học lại

Ghi chú

01

Nguyễn Thị A

X

199..

KV 2 – Thuận An

6A1

6A3

 

(Giấy A4 ngang) gửi về tổ Nghiệp vụ (đ/c Hương) hạn chót 24/8/2018 (thứ sáu).

- Nộp danh sách HS bỏ học đầu năm học 2018-2019 so với danh sách cuối năm học 2017-2018, theo mẫu:

TT

Họ và tên

Nữ

Năm sinh

địa chỉ (ấp-xã)

Lớp đã

học 2017-2018

Lý do bỏ học

(hoặc chuyển đi)

Ghi chú

01

Nguyễn Thị A

X

19..

KV 2 – Thuận An

7A1

 

 

(Giấy A4 ngang) Nộp về tổ Nghiệp vụ (đ/c Hương) hạn chót 24/8/2018.

          - Tuyển sinh lớp 6:

          + Các trường tập hợp danh sách tuyển đợt 1, đợt 2 vào chung 01 lần (chung danh sách và biên bản), gửi về PGD&ĐT hạn chót 14/9/2018 (thứ sáu).

          + Danh sách học sinh được tuyển là danh sách thực có mặt vào học lớp 6 mới tuyển tại trường, học sinh nộp hồ sơ mà không học hoặc đã chuyển trường thì không ghi vào danh sách.

          - Chủ đề giáo dục tháng 9 “Truyền thống nhà trường” nhằm giáo dục HS truyền thống nhà trường, tình cảm với thầy cô giáo, với bạn bè, về quyền và trách nhiệm của HS trong việc phát huy truyền thống nhà trường. Ngày cao điểm là 05/9/2018, ngày khai giảng năm học mới.

          * Tiếp tục thực hiện dạy thí điểm môn Tiếng Anh 6 và mô hình trường học mới (VNEN) lớp 8:

          (1)- Trường THCS Thuận An tiếp tục thực hiện dạy Tiếng Anh thí điểm, hiện đã có 5 lớp/4 khối.

          (2)- Trường THCS Trịnh Văn Thì và THCS Trà Lồng thực hiện thí điểm chương trình Trường học mới (VNEN) lớp 8.

          * Tập huấn VNEN tại Kiên Giang ngày 27/7/2018 (thứ sáu).

 

IX. Công tác Kiểm tra:

- Tiếp tục phối hợp chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra việc bảo quản CSVC, kiểm tra tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới đối với các trường trực thuộc trên địa bàn thị xã.

- Kết hợp nghiệp vụ, kiểm tra việc tổ chức dạy học đầu năm học 2018 – 2019.

 

X. Công tác CMC-PCGD, TTHTCĐ:

  1. Phòng GD&ĐT:

- Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác PCGD, XMC năm 2018 cấp thị xã cho Hiệu trưởng và GV phụ trách công tác phổ cập các cấp.

- Chỉ đạo các xã, phường tổ chức phúc tra trình độ văn hóa từ 0-60 tuổi đồng thời gửi giấy báo, huy động trẻ 5 tuổi, trẻ 6 tuổi, trẻ bỏ học, học muộn ra lớp, đến trường.

- Triển khai kế hoạch khung thời gian thực hiện kiểm tra công nhận công tác PCGD, XMC năm 2018 trên địa bàn thị xã đối với 9 đơn vị xã, phường.

- Các đơn vị cập nhật, hoàn thành hồ sơ, rà soát các tiêu chuẩn PCGDMN, PCGDTH, PCGDTHCS, PCGDTHPT (cuối tháng 8/2018, PCGDTH, THCS, THPT hoàn thành cập nhật đối tượng trẻ đang học).

2. Trường:

* Mầm non: 

- Phân công GV theo địa bàn dân cư vận động trẻ ra lớp đầu năm học 2018-2019 đạt chỉ tiêu; Hiệu trưởng thực hiện đúng theo kế hoạch khung thời gian về thực hiện kiểm tra công nhận công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018.

* Phổ thông:

- Vận động những học sinh bỏ học trở lại học các lớp phổ cập để tăng tỷ lệ huy động học sinh trong năm đảm bảo đạt chỉ tiêu; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tại địa phương vận động học sinh ra lớp, chuẩn bị tốt khai giảng năm học 2018 – 2019.

- Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT thực hiện đúng theo kế hoạch khung thời gian về kiểm tra công nhận công tác PCGD, XMC năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện mở các lớp: XMC-GDTTSKBC, PCTHCS, PCTHPT và các lớp bổ túc theo dự kiến; duy trì sĩ số học viên các lớp đã mở, Hiệu trưởng các trường thường xuyên kiểm tra việc giảng dạy của GV đối với các lớp này.

      3. Trung tâm VH-TT&HTCĐ:

- Vận động mở các lớp PCGD, XMC theo nhu cầu học tập của cộng đồng.

- Tham mưu Ban chỉ đạo đồng thời phối hợp với Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, THPT chỉ đạo GV phụ trách phổ cập trong địa bàn rà soát, đối chiếu kết quả phúc tra và danh sách học sinh, xử lý số liệu đạt tỷ lệ huy động năm 2018 (so sánh, đối chiếu số liệu liền kề của năm trước để giải trình tăng giảm), chuẩn bị cập nhật vào phần mềm.

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc huy động học sinh các cấp ra lớp, tham gia tích cực công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2018 - 2019 tại các trường; thực hiện tốt khâu chuẩn bị khai giảng năm học mới tại TTHTCĐ theo quy định.

 

XI. Công tác Thi đua – Khen thưởng:

- Phát động phong trào thi đua ngắn hạn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bình chọn giáo viên tiêu biểu (có kế hoạch cụ thể).

- Họp Ban Thi đua rút kinh nghiệm và xây dựng dự thảo tiêu chí thi đua chuẩn bị cho Hội Nghị Công nhân, viên chức đầu năm học.

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ, yêu cầu các bộ phận của PGD&ĐT, Hiệu trưởng các trường nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 8/2018./.

                                                                                                                                                                       

* Nơi nhận:

- Các trường trong tx.

- Các bộ phận PGD&ĐT.

- Lưu:Văn phòng

  K.hoạch T8/2018/D/Tam.     

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter